ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καταληκτικές προθεσμίες των διαδικασιών που τρέχουν αυτό το διάστημα

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή για καταχωρίσεις ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα θα παραμείνει ανοιχτή για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση:

 Για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος έως και την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.

 Για την καλλιέργεια Κορινθιακής σταφίδας έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου .

 

Για τις υπόλοιπες διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι εν ισχύ αυτό το διάστημα, οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι:

 Εξισωτική έτους 2020: Μέχρι και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου θα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων κατά της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε για την Εξισωτική Αποζημίωση 2020 μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος. Στην προσφυγή του ο γεωργός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους, καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων: Παρατείνεται έως και τις 15 Φεβρουαρίου η προθεσμία τροποποίησης των αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων κατηγορίαςΙΙ και η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης κατηγορίας ΙΙΙ.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρμογή  https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/login

 Συνδεδεμένη Αιγοπροβάτων: Έως και τις 22 Φεβρουαρίου δύνανται οι αιγοπροβατοτρόφοι που έχουν αιτηθεί στην ΕΑΕ 2020 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης (Μέτρο 2) που χορηγείται στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, να προσκομίσουν αντίγραφο του νέου τύπου μητρώου της εκμετάλλευσής τους, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή/και στα νομαρχιακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία ανήκει η έδρα εκμετάλλευσής τους.