Η Ορεστιάδα αναμένει τους φοιτητές της

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Χρήστος Χατζησαββίδης, ενημέρωσε διαδικτυακά μαθητές Γ’ Λυκείου διάφορων περιοχών της χώρας για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους φοιτητές του.

Επίσης, ανέλυσε τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αποφοίτους, τα επαγγελματικά δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών λαμβάνουν ενιαίο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Ο κ. Χατζησαββίδης εξηγεί πως το τμήμα ανήκει στα πρώτα πανεπιστημιακά γεωπονικά τμήματα στην Ελλάδα.

Η επικοινωνία με τους μαθητές έδωσε τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, από τις οποίες διαπίστωσε ότι ενδιαφέρονται για την ποιότητα σπουδών και ζωής, την ισχύ του πτυχίου και το αντικείμενο σπουδών. «Προβάλαμε επίσης το κοινωνικό περιβάλλον. Η Ορεστιάδα είναι μια σύγχρονη πόλη που παρέχει δυνατότητες ενασχόλησης με τέχνες και αθλήματα».

 

 

Ο ίδιος τονίζει ότι έχουν ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και στοχεύουν στο καλύτερο. «Έχουμε αποφοίτους που είναι ερευνητές, αλλά και καθηγητές σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πετυχημένους επιχειρηματίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι έλαβαν τα απαραίτητα εφόδια».

Ακόμη, σημειώνει ότι ο πρωτογενής τομέας ανθίσταται στην κρίση, καθώς αφορά καταναλωτικά αγαθά που ικανοποιούν πρωταρχικές ανθρώπινες ανάγκες, άρα υπάρχει ζήτηση σε γεωπόνους. Τέλος, αναφέρει πως «έρευνες έδειξαν ότι οι απόφοιτοί μας βρίσκουν δουλειά πολύ γρήγορα και το κυριότερο σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους».