Ορφανές χιλιάδες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τοµέα για τους έγκλειστους µετανάστες και πρόσφυγες

Συνολικά 103.461 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν ζητηθεί από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Το οξύµωρο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν δικαίωµα εργασίας, αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η διαδικασία της επίσηµης προκαταγραφής και απλώς τους είχε δοθεί έγγραφο αναβολής αποµάκρυνσης από τη χώρα έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήµατος ασύλου που έχουν υποβάλει Ορφανές χιλιάδες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τοµέα για τους έγκλειστους µετανάστες και πρόσφυγες

Πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας, όπου θα µπορούσαν να απασχοληθούν πολίτες τρίτων χωρών, υπάρχουν σε όλη τη χώρα, την ίδια στιγµή που περίπου 40.000 πρόσφυγες και µετανάστες βρίσκονται εγκλωβισµένοι στην… απραγία στα κέντρα φιλοξενίας. 

Η ελληνική νοµοθεσία, η οποία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016, καθορίζει ότι οι πρόσφυγες και µετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα το 2015 και 2016 δεν µπορούν να εργαστούν πριν λάβουν και επισήµως την πρώτη έγκριση στην αίτησή τους για άσυλο. Δηλαδή, πρακτικά, δεν έχουν δικαίωµα να βγάλουν ούτε χαρτζιλίκι νοµίµως, πριν περάσουν από την αναγκαία αυτοπρόσωπη συνέντευξη στην Υπηρεσία Ασύλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υπολογίζεται ότι τα σχετικά ραντεβού για την κατάθεση των αιτήσεων µπορεί να κλειστούν και µετά από έναν χρόνο, λόγω του µεγάλου αριθµού των ατόµων. Τα ραντεβού ορίζονται µε γραπτό µήνυµα στο κινητό (SMS) όπου αναφέρεται η ηµεροµηνία µε την Υπηρεσία Ασύλου, προκειµένου να υποβάλουν το αίτηµά τους, ωστόσο ελάχιστοι έχουν προς το παρόν κλείσει ραντεβού µε την υπηρεσία.

Οι κενές θέσεις εργασίας προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν καταθέσει στο υπουργείο Εργασίας οι περιφερειακές ενότητες της χώρας και αφορούν κυρίως  εργάτες γης, κτηνοτρόφους ή αλιεργάτες, αλλά και σε άλλους τοµείς, όπως µάγειρες. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2015, µπορούν να εργαστούν νοµίµως 62.558 πολίτες τρίτων χωρών (λαµβάνοντας άδεια εργασίας). Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2016, µε συµπληρωµατική απόφαση, δόθηκε η άδεια να εργαστούν επιπλέον 40.903 πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι νέες αυτές θέσεις αφορούν µόνο τον πρωτογενή τοµέα, ζητούνται δηλαδή εργάτες γης ή εργάτες σε φυτώρια, όπως και εργάτες σε κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 

Συνολικά, 103.461 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν ζητηθεί από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας και µπορούν να εργαστούν νοµίµως για κάποιο χρονικό διάστηµα στη χώρα. Την ίδια στιγµή, οι αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στη χώρα δεν έχουν δικαίωµα εργασίας, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν ξοδέψει όλα τους τα χρήµατα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη. Παραµένουν λοιπόν στα κέντρα φιλοξενίας, άνεργοι, χωρίς να µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε το ελάχιστο εισόδηµα. Η δυνατότητα εργασίας θα βοηθούσε το ηθικό των προσφύγων και µεταναστών, αλλά και θα ήταν ένα πρώτο βήµα για την ενσωµάτωσή τους στην τοπική κοινωνία. 

Σε µια προσπάθεια να φτιαχτεί ένας λεπτοµερής «χάρτης» όσων έφτασαν στην Ελλάδα τον τελευταίο ενάµιση χρόνο από τα νησιά του Αιγαίου και εγκλωβίστηκαν στη χώρα µετά το κλείσιµο των συνόρων, πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και την Ύπατη Αρµοστεία, προκαταγραφή των αιτούντων άσυλο σε όλα τα κέντρα στην ενδοχώρα (οι 14.000 πρόσφυγες και µετανάστες που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά έχουν φτάσει µετά τις 20 Μαρτίου 2016, οπότε και υπεγράφη η συµφωνία ΕΕ- Τουρκίας για το προσφυγικό, και για αυτούς ισχύει διαφορετικό καθεστώς).

Στα σκαριά τροπολογία 

Στις 23 Αυγούστου δηµοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της προκαταγραφής προσφύγων και µεταναστών στην ενδοχώρα: Από τις 6 Ιουνίου έως τις 30 Ιουλίου προκαταγράφηκαν συνολικά 27.592 πρόσφυγες, ενώ 5.800 άτοµα είχαν προκαταγραφεί νωρίτερα. Ο συνολικός αριθµός όσων παραµένουν στα κέντρα φιλοξενίας σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία φτάνει τους 33.392, ενώ µερικές χιλιάδες ακόµα διαµένουν σε ξενοδοχεία και διαµερίσµατα. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον νόµο 4375/2016 για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες διατάξεις, µπορούν να εργαστούν µόνο οι αιτούντες άσυλο που έχουν πλήρως καταγραφεί. Μάλιστα, το οξύµωρο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν δικαίωµα εργασίας, αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η διαδικασία της επίσηµης προκαταγραφής και απλώς τους είχε δοθεί έγγραφο αναβολής αποµάκρυνσης από τη χώρα έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήµατος ασύλου που έχουν υποβάλει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χαρτιά ταυτοποίησης που έχουν λάβει από τα νησιά, όταν έφτασαν -ισχύος ενός ή έξι µηνών, ανάλογα µε την εθνικότητα-έχουν λήξει εδώ και καιρό.

Στελέχη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφέρουν ότι υπάρχει η πρόθεση η συγκεκριµένη διάταξη του νόµου 4375/2016 να αλλάξει µε την κατάθεση τροπολογίας. Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση να απαγορευτεί η δυνατότητα εργασίας στους πρόσφυγες και µετανάστες που βρίσκονται στη χώρα αναµένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την απόδοση ασύλου. Απλώς ήταν κάτι που προέκυψε κατά τη σύνταξη του νόµου, καθώς τα άρθρα γράφτηκαν σε εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες για την άµεση εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, χωρίς να εκτιµηθούν επαρκώς οι συνέπειες σε αρκετούς τοµείς. Ίσως να µην είναι τυχαίο ότι πολλές από τις διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου ακόµα δεν έχουν εφαρµοστεί.