Ορφέας Κάσσιας: Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης δίνει το αγροτικό λύκειο

Μια πόρτα ευκαιριών προς την επαγγελματική ενασχόληση στον κλάδο της φυτικής παραγωγής ανοίγει για τον Ορφέα Κάσσια, έναν νεαρό μαθητή λυκείου, ο οποίος αποφάσισε παράλληλα με τα τυπικά μαθήματα του σχολείου να εκπαιδευτεί στον γεωργικό τομέα, μέσω του λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Λαμβάνοντας γνώσεις από τρεις διαφορετικές ειδικότητες, ο ίδιος επέλεξε τη φυτική παραγωγή, έχοντας στα σχέδιά του να συνεχίσει τις σπουδές του στον τομέα της γεωπονίας. «Τελείωσα τη δευτέρα λυκείου και ετοιμάζομαι για την τρίτη, στην οποία θα ακολουθήσω την ειδικότητα της φυτικής παραγωγής. Μέχρι και τη δευτέρα λυκείου, εκτός από τα τυπικά μαθήματα του λυκείου, παρακολουθούσαμε μαθήματα που αφορούν τη φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς και την τεχνολογία τροφίμων», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Ορφέας.

Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ευκαιρία για έναν μαθητή λυκείου να λαμβάνει παράλληλα με τα μαθήματά του τέτοιου είδους γνώσεις, καθώς τον βοηθούν να ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό πεδίο. «Έχει ενδιαφέρον που υπάρχουν και οι κατευθύνσεις εκτός από τα τυπικά μαθήματα, οι οποίες διδάσκονται στους μαθητές με αρκετά εύκολο και ελκυστικό τρόπο τόσο μέσω της θεωρίας στην τάξη όσο και μέσω πρακτικής άσκησης. Επίσης, πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε θερμοκήπια και φυτώρια, γεγονός που βοηθάει να δούμε πώς εφαρμόζονται αυτά που μάθαμε στην πράξη σε συνθήκες εργασίας. Όλα τα παραπάνω δίνουν νέες κατευθύνσεις στους μαθητές να γνωρίσουν έναν επαγγελματικό τομέα από μικρή ηλικία».

Ο Ορφέας γνώρισε το λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής από τον πατέρα του και την αδερφή του, οι οποίοι είναι και οι δύο απόφοιτοι. «Η οικογένειά μου ασχολείται με κηποτεχνικά έργα, κατασκευές και μελέτες στην Αθήνα και απαιτούνται γνώσεις που σχετίζονται με τα φυτά. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που επέλεξα το συγκεκριμένο λύκειο, όπως και ο πατέρας μου και η αδερφή μου, οι οποίοι είναι και αυτοί απόφοιτοι.

Εμένα με ενδιαφέρει να συνεχίσω τη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά να περάσω και στην παραγωγή, να καλλιεργώ δηλαδή τα φυτά που χρησιμοποιούμε», εξηγεί ο Ορφέας. Ο ίδιος έχει στόχο να συνεχίσει τις σπουδές του στο αντικείμενο της γεωπονίας, με σκοπό να συνεργαστεί και με αγρότες.