Νέο ΔΣ στην Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

ixthiokalliergeies-alieia
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στη σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Σημειώνεται, ότι η ΕΛΟΠΥ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός φορέας της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, που εκπροσωπείται από 21 Έλληνες παραγωγούς, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 80% του όγκου και της αξίας των ελληνικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Ιδρύθηκε με στόχο να δημιουργήσει τη μοναδική ελληνική ταυτότητα των ψαριών που παράγουν οι εταιρείες-μέλη της ΕΛΟΠΥ, να υποστηρίξει τις συλλογικές δράσεις προώθησης και ενημέρωσης των μελών στην Ελλάδα και διεθνώς και να αξιοποιήσει τη δυναμική που υπάρχει λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως.
Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας αναγνωρίστηκε στις 15 Μαΐου 2018 ως Οργάνωση Παραγωγών του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του κλάδου, μέσω του Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) που ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, στις 7 Σεπτεμβρίου 2018.
Στο Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας της ΕΛΟΠΥ παρουσιάζεται λεπτομερώς η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΕΛΟΠΥ τη διετία 2018-2019. Η Οργάνωση, μέσω του ΣΠΕ, επιδιώκει την επίτευξη δυο στρατηγικών στόχων: Τη δημιουργία ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης της παραγωγής με ρυθμό τουλάχιστον 4% ετησίως και τη βελτίωση των όρων εμπορίας των προϊόντων των μελών της Οργάνωσης.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει την υλοποίηση των στόχων της ΕΛΟΠΥ συγκροτήθηκε μετά από ψηφοφορία στις 19 Νοεμβρίου 2018, ως ακολούθως:
– Πρόεδρος: Α. Τουραλιάς
– Αντιπρόεδρος: Ι. Χεκίμογλου
– Γενικός Γραμματέας: Α. Χαχλάκης
– Ταμίας: Γ. Μπιτσάκος
– Μέλη: Λ. Μπαράζι – Γερουλάνου, Α. Παντελεημονίτου, Σ. Ντήμας, Α. Ραυτόπουλος, Κ. Μπόκας.

Πηγή: ΑΠΕ

-Διαφήμιση-