Σε μια συγκυρία κατά την οποία η κορύφωση της ρωσοουκρανικής κρίσης έχει φέρει στο προσκήνιο τον κρίσιμο ρόλο της ουκρανικής γεωργικής παραγωγής στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ειδικοί στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουν κυβερνοεπιθέσεις, με στόχο περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Η ρωσική εισβολή, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, είχε δραματικές συνέπειες όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Ωστόσο, νέοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για την ομαλή λειτουργία της γεωργικής παραγωγής της Ουκρανίας. Λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων που αποκαλύπτουν το μέγεθος των αλυσιδωτών επιπτώσεων αυτών των διαταραχών, ο αγροτικός τομέας της χώρας προσελκύει την προσοχή των αυξανόμενων φορέων απειλής στον κυβερνοχώρο, προειδοποίησε η Talos Intelligence Group της εταιρείας Cisco. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ομάδα παροχής πληροφοριών για την εµπορική απειλή, η αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ψηφιακές επιθέσεις λόγω της χαμηλής της άμυνας στον κυβερνοχώρο, των διεθνών εξαρτήσεων και της περιορισμένης διαθεσιμότητας χρόνου σε περιπτώσεις διακοπών λειτουργίας.

Το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα κομβικό σε επιθέσεις τύπου ransomware, όπου τα θύματα καλούνται να πληρώσουν λύτρα σε χάκερ που έχουν παρεισφρήσει στα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να τα ανακτήσουν. Κακόβουλοι παράγοντες στοχεύουν συνήθως κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία και αγωγούς πετρελαίου, σε ιδιαίτερα ευάλωτες στιγμές. Το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί με τη γεωργία, καθώς ξετυλίγεται ο μίτος της επισιτιστικής κρίσης. Η Ουκρανία από μόνη της αντιπροσωπεύει το 10% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής.

www.euractiv.com