Π. Τουρναβίτης, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: «Αλλάζει ταχύτητα ο πρωτογενής τομέας με τα νέα τραπεζικά μας προϊόντα»

Σε συνέχεια του αφιερώματος της Υπαίθρου Χώρας για την χρηματοδότηση του αγροδιατροφικού τομέα, μιλά στην εφημερίδα μας ο διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Παναγιώτης Τουρναβίτης.

 

O Παναγιώτης Τουρναβίτης, διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

«Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του αγροτικού εισοδήματος δεν αποτελεί για την τράπεζά μας μια ευκαιριακή ενασχόληση, αλλά μια στρατηγική επιλογή, πάνω στην οποία με μεθοδικότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουμε τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες για τον σύγχρονο γεωργό και κτηνοτρόφο», δήλωσε ο Παναγιώτης Τουρναβίτης, διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

«Τώρα, ιδιαίτερα μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που επέφερε ο “Ιανός” στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να στηριχθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και να βοηθηθούν ουσιαστικά όλοι εκείνοι που σχεδιάζουν το αύριο της εκμετάλλευσής τους, που τολμούν τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο καλλιέργειας και μεταποίησης, σύγχρονο και καινοτόμο.

Δεν μπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικονομίας, στήριξη της περιφέρειας, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και κυρίως προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο μας χωρίς την πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των ευκαιριών μεταποιητικής δραστηριότητας που αυτός προσφέρει. Ο πολύπαθος αγροτικός κόσμος μέσω των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να “αλλάξει ταχύτητα” και να θέσει τα θεμέλια για ένα καλύτερο, σύγχρονο, καινοτόμο και εξωστρεφές αύριο, που θα καταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκμετάλλευσή του. Και η Τράπεζά μας είναι, όπως πάντα, παρούσα να στηρίξει αυτήν τη μετάβαση, καθώς από την πρώτη στιγμή μετέχει στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του Ταμείου δεν είναι άλλος από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Συνεπώς, καλούμε τους δικαιούχους του προγράμματος, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας».

Οι ωφελούμενοι που θα συνεργαστούν με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα έχουν μια σειρά από συμπληρωματικά οφέλη, όπως η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έξοδα, οι μειωμένες εξασφαλίσεις και η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις για χρηματοδοτήσεις έως 250.000 ευρώ (π.χ. προσημείωση ακινήτου, χωραφιού κ.λπ.).

Επιπλέον, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ανάλογα και με την πιστοληπτική διαβάθμιση του πελάτη, οι ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες, όπως:

1. Χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους, έναντι της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης των ωφελουμένων.

2. Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής με προνομιακούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης των ωφελουμένων.

3. Αγροτικό Λογαριασμό, συνδεδεμένο με τις αγροτικές επιδοτήσεις του γεωργού ή κτηνοτρόφου, με προνομιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα και ψηφιακές υπηρεσίες e-banking, mobile banking, alert – ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση του λογαριασμού σας μέσω email ή/και SMS.

4. Επιδοτούμενο Άτοκο Δάνειο Αγοράς Αγρού, που ανάλογα με την ηλικία του επαγγελματία αγρότη η επιδότηση των τόκων της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει το 100%.

5. Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας με επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που καλύπτουν πλήθος προϊόντων, όπως βαμβάκι, μέλι, γάλα, ψυχανθή κ.ά., εξασφαλίζοντας τη διάθεση της παραγωγής και διασφαλίζοντας το αγροτικό
εισόδημα.

6. EaSI Αγροτικό Δάνειο. Αφορά δάνεια έως 50.000 ευρώ για την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων ή την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

«Το σημαντικότερο είναι πως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας μπορούν να βρουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο για τη στήριξη και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. Έναν σύμβουλο για την επίτευξη των στόχων τους και έναν έμπιστο συνεργάτη για την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.bankofkarditsa.gr

Διαβάστε επίσης: 

Αγροτικά δάνεια: Αυξήθηκαν οι ανάγκες ρευστότητας λόγω της πανδημίας