ΠΑΑ 2014-2022: Εκκρεμότητες και πορεία πληρωμών σε μέτρα και δράσεις

Η παρουσίαση έγινε πριν από λίγες ημέρες στην Καλαμάτα
13/06/2024
4' διάβασμα
paa-2014-2022-ekkremotites-kai-poreia-pliromon-se-metra-kai-draseis-323388

Η πορεία των μέτρων και των δράσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, πριν από λίγες ημέρες στην Καλαμάτα. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προσκλήσεις; Πότε αναμένονται οι πληρωμές των δικαιούχων; Πώς εξελίσσεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για τις νέες;

 Δράση 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»: Διεξάγονται διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής προηγούμενων προσκλήσεων. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 91 προγράμματα κατάρτισης για τους δικαιούχους της τελευταίας πρόσκλησης. Μέχρι τον Μάρτιο του 2015 εκτιμάται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ότι θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

gaia-sense

 Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»: Από την αρχή του έτους έχουν υποβληθεί 42 αιτήσεις πληρωμής ύψους 5.715.782,20 ευρώ, έχουν εκκαθαριστεί οκτώ, ύψους 1.001.229,60 ευρώ, ενώ άλλες τέσσερις είναι υπό εκκαθάριση. Έως τις 10 Μαΐου 2024 είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα 45.477 ωφελούμενοι και 31.652 συμβουλές. Έως τις 15 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την επιπλέον Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

✱ Πρώτη πρόσκληση της Δράσης 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»: Μέχρι τις 10 Μαΐου είχαν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους μόλις 44.363 ευρώ.

✱ Δεύτερη πρόσκληση που αφορά τη Δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας»: Αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ και μετά η ένταξη των δικαιούχων.

✱ Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»: Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται εντός του Ιουνίου.

 Υπομέτρο 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας»: Παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων έως και τις 31 Ιουλίου 2024.

✱ Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο»: Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής. Εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων τροποποίησης, ολοκλήρωσης και απένταξης πράξεων και η αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση αιτημάτων μερικής και τελικής πληρωμής (και η διεξαγωγή των σχετικών επιτόπιων ελέγχων), καθώς και η αξιολόγηση αιτημάτων τροποποίησης. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του ΕΛΓΑ εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής, έως και τη 12η Οκτωβρίου 2024.

 Πρώτη πρόσκληση της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές»: Έχουν ξεκινήσει να συγκροτούνται επιτροπές παρακολούθησης στις κατά τόπους περιφέρειες ή/και περιφερειακές ενότητες.

✱ Υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή και στο γεωργικό κεφάλαιο από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα»: Χορηγήθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, έως την 31η Ιουλίου 2024.

✱ Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Υπομέτρου 8.1 – «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»: Για να καταβληθούν οι ενισχύσεις του 2022 πρέπει να επιλυθούν τα τεχνικά προβλήματα της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΑΕ 2022 και του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει την υλοποίηση του μέτρου.

 Δεύτερη πρόσκληση της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»: Έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις ένταξης δικαιούχων (10 και 18 αντίστοιχα) και αναμένεται η προώθηση για υπογραφή άλλης μίας απόφασης ένταξης για άλλους επτά δικαιούχους.

✱ Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Προθεσμία μέχρι και τις 16 Ιουνίου έχουν οι δικαιούχοι που βρίσκονται στο τρίτο έτος εφαρμογής, προκειμένου να υποβάλουν φέτος αίτημα τροποποίησης, το οποίο θα αφορά τα επόμενα έτη και θα ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών τους.

 Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων»: Είναι υπό μηχανογραφική αξιολόγηση οι 214 αιτήσεις στήριξης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για ενίσχυση 52.630 χοιρομητέρων.