ΠΑΑ: Παίρνει σειρά η προκήρυξη της Μεταποίησης. Στο ΦΕΚ το θεσμικό πλαίσιο  εφαρμογής του Μέτρου 4.2

Ποσό 150 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 99/2017) δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 4.2 (Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων) του ΠΑΑ 2014-2020. Έτσι μετά την προκήρυξη του μέτρου για τα Βιολογικά – σύμφωνα και με τον προγραμματισμό του ΥπΑΑΤ – παίρνει σειρά και αυτό της Μεταποίησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης ο ελάχιστος προϋπολογισμός του μέτρου ξεκινάει από τα 50.000 ευρώ και φθάνει τα 300.000 ευρώ ενώ οι στήριξη για όλους τους επενδυτές ορίζεται σε ποσοστό 65%.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ για το μέτρο της Μεταποίησης με όλες τις λεπτομέρειες