ΠΑΑ: Πάνω από τις μισές πληρωμές του 2021 πήγαν σε Αγροπεριβαλλοντικά, Βιολογικά και Eξισωτική

Με αργούς ρυθμούς οι ανειλημμένες υποχρεώσεις

Τη μερίδα του λέοντος στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν πέρσι στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 κατέχουν τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, τα Βιολογικά και η Εξισωτική Αποζημίωση, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση, σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του έτους 2021 ανά Προτεραιότητα, διαπιστώνεται ότι η Προτεραιότητα Π4 (Οικοσυστήματα-Περιβάλλον) κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των πληρωμών εντός του 2021, σε ποσοστό 54,80%, κυρίως λόγω των Μέτρων 10 (Αγροπεριβαλλοντικά), 11 (Βιολογικά) και 13 (Εξισωτική Αποζημίωση), που έχουν ένα σταθερά υψηλό ποσό πληρωμών ετησίως.

Ακολουθεί η Προτεραιότητα Π2 (Ανταγωνιστικότητα), για την οποία υπήρξε μια μεγάλη άνοδος των πληρωμών στο Υπομέτρο 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) «λόγω της ταχείας υποβολής και εκκαθάρισης πολλών αιτήσεων πρώτης πληρωμής σε ώριμα έργα της νέας πρόσκλησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση. Το ποσοστό πληρωμών ανήλθε στο 27,96% του συνόλου για το 2021.

Οι Προτεραιότητες Π3 (Αλυσίδα Τροφίμων), Π5 (Αποδοτικότητα Πόρων) και Π6 (Τοπική Ανάπτυξη) διατηρούν, σύμφωνα με την Έκθεση, παρόμοια ποσοστά συμβολής στις πληρωμές του 2021, κυρίως διότι αφορούν την υλοποίηση επενδυτικών έργων πολυετούς διάρκειας.

Λιγότερα χρήματα για τις ανειλημμένες

«Χαρακτηριστικό των πληρωμών του έτους 2021 είναι η σημαντική υπεροχή των πληρωμών των νέων προσκλήσεων έναντι των ανειλημμένων, για το έτος 2021», όπως αναφέρεται. Πιο αναλυτικά, τα μέτρα με τη μεγαλύτερη απορρόφηση είναι τα εξής:

✱ Το Μέτρο 4 (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Εγγειοβελτιωτικά) ξεχώρισε σε πληρωμές εντός του 2021, κυρίως λόγω της εμπροσθοβαρούς και σημαντικής υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης.

✱ Τα Μέτρα 13 (Εξισωτική), 11 (Βιολογικά) και 10 (Αγροπεριβαλλοντικά) ακολουθούν, καθώς βασίζονται σε ετήσιες πληρωμές με σταθερό ρυθμό υλοποίησης.

✱ Το Μέτρο 6 παρουσίασε σημαντικό βαθμό υλοποίησης λόγω των πληρωμών των Νέων Γεωργών.

✱ Το Μέτρο 19 (LEADER) είχε σημαντικό βαθμό υλοποίησης ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης πράξεων.

Σύνολο πληρωμών

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η 9η τροποποίησή του. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 7.751.924.914,59 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ενωσιακή συμμετοχή σε 6.511.852.704,87 ευρώ. Ως προκαταβολή έχει εισπραχθεί το ποσό των 188.731.671,72 ευρώ σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν:

✱ Πληρωμές δημόσιας δαπάνης, ύψους 4.315.819.387,63 ευρώ (στο σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των 84.311.675,28 ευρώ ως TOP-UP-συμπληρωματικό), που αντιστοιχούν σε απορρόφηση 76,52%.

✱ Πληρωμές ενωσιακής συμμετοχής, ύψους 3.568.427.532,12 ευρώ, που αντιστοιχούν σε απορρόφηση 75,63% και αν υπολογιστεί και η προκαταβολή σε 79,63%.

✱ Αν συνυπολογιστούν οι πόροι του μεταβατικού προγράμματος, το ποσοστό απορρόφησης της ενωσιακής συμμετοχής διαμορφώνεται στο 61,13%.

✱ Αν συνυπολογιστούν και οι πόροι του εργαλείου ανάκαμψης, το ποσοστό απορρόφησης της ενωσιακής συμμετοχής διαμορφώνεται στο 57,70%.