Παγκόσμια ημέρα αγρότισσας: Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη

Ο ζωτικής σημασίας ρόλος των γυναικών στη γεωργία, στη ζωή στην ύπαιθρο, στην επισιτιστική ασφάλεια και στη διαχείριση των φυσικών πόρων αναγνωρίζεται διεθνώς και εορτάζεται στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, με τη Διεθνή Ημέρα για τη Γυναίκα της Υπαίθρου, που θέσπισε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 2007.

Σκληρά εργαζόμενες, συχνά ελλιπώς αμειβόμενες, αλλά και με δυσκολίες πρόσβασης σε μόρφωση, εκπαίδευση και πόρους, οι γυναίκες της υπαίθρου είναι εκείνες που συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία και στην κοινωνία των αγροτικών περιοχών, διαχειρίζονται αγροτικές επιχειρήσεις και συνεισφέρουν στην πρωτογενή παραγωγή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχιση των γενεών.

Η φετινή 15η Οκτωβρίου, και πάλι αφιερωμένη σε αυτές, ήρθε να τονίσει την ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά τους εν μέσω πανδημίας, υπογραμμίζοντας την «επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους στον απόηχο της COVID-19», όπως αναφέρει ο Οργανισμός για τη Γυναίκα των Ηνωμένων Εθνών, για την αντιμετώπιση επόμενων κρίσεων.

Οι γυναίκες της υπαίθρου, αν και υπέστησαν μεγαλύτερο πλήγμα εν μέσω πανδημίας, ήταν αυτές που έθεσαν εαυτούς στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας σημαντικά στην παραγωγή τροφής και μέσων προστασίας ενάντια στον ιό σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, είτε μέσω γυναικείων οργανώσεων και συνεταιρισμών, είτε ως μονάδες που οργανώθηκαν για να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο φύλο, στην επέκταση βασικών υποδομών και υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας στις αγροτικές περιοχές, ταυτόχρονα με την ενίσχυση των δικαιωμάτων γης των γυναικών, δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμες, υπογραμμίζει ο Οργανισμός, που καλεί σε δράση.

ΕΕ: Πενταετείς στόχοι και εργαλεία για μία Ένωση Ισότητας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η θέση των γυναικών της υπαίθρου αποτυπώνεται στη μελέτη του 2019 του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία αποτελούν το 45% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της υπαίθρου, με τις ίδιες να κατέχουν ένα μερίδιο 34% της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, στην αλιεία και στη δασοκομία.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, υλοποιώντας τη δέσμευση της προέδρου, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, για μία Ένωση Ισότητας στην επόμενη πενταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε στόχους πολιτικής και δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας μάλιστα τη διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια σχεδιασμού πολιτικής και σε όλους τους τομείς της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τους εξής έξι στόχους: 

1) Απαλλαγή από βία και στερεότυπα. 

2) Ευημερία σε συνθήκες ισότητας. 

3) Ισάξια εκπροσώπηση σε θέσεις λήψης αποφάσεων. 

4) Ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

5) Χρηματοδότηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας.

6) Αντιμετώπιση του φαινομένου της ανισότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Μέσω των στόχων αυτών, η ΕΕ ενεργοποιεί πλήθος πόρων, προγραμμάτων (Invest EU, Horizon κ.ά.) και ταμείων (Κοινωνικό, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Συνοχής, Θάλασσας και Αλιείας κ.ά.) που διαθέτει για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της υπαίθρου, τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας την ισορροπία μεταξύ των φύλων, πράξη που ζητά και σε επίπεδο κρατών-μελών μέσω εθνικών στρατηγικών.