Παγκόσμια Τράπεζα: Δάνειο ύψους 345 εκατ. δολαρίων στην Κίνα για την πράσινη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

Η άμβλυνση του οικολογικού αποτυπώματος της Κίνας, μίας από τις χώρες που κάνουν «πρωταθλητισμό» εδώ και δεκαετίες στη μόλυνση του περιβάλλοντος, συνιστά κομβική παράμετρο της ατζέντας για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Πάνω σε αυτήν τη βάση, το διοικητικό συμβούλιο των εκτελεστικών διευθυντών της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε ένα δάνειο, ύψους 345 εκατ. δολαρίων, για τη στήριξη της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της χώρας της Άπω Ανατολής για τα δημόσια αγαθά, προωθώντας την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών αγροτικής ανάπτυξης στις επαρχίες Χουμπέι και Χουνάν.

Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον αγροτικό τομέα, την ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα στις γεωργικές εκτάσεις και στη βελτίωση της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα των περιοχών. Το δάνειο θα ενισχύσει, επίσης, την ικανότητα των τοπικών διοικήσεων να ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς στόχους και στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στα σχέδια και στις επενδύσεις τους για την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα θα πλαισιώσει τη δέσμευση εκταμίευσης ενός ποσού, ύψους 4,1 δισ. δολαρίων, που ανέλαβε η κινεζική κυβέρνηση. Το δάνειο θα υποστηρίξει ένα πρόγραμμα του Πεκίνου (China Green Agricultural and Rural Revitalisation Programme for Results) που ευθυγραμμίζεται με το εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Αναζωογόνησης της Κίνας και υλοποιείται μέσω πενταετών Στρατηγικών Σχεδίων Αγροτικής Αναζωογόνησης.

Η αρχική φάση του προγράμματος θα επικεντρωθεί στην εδραίωση προηγούμενων επιτευγμάτων στο πεδίο της εξάλειψης της φτώχειας μέσω της προώθησης της πράσινης αγροτικής ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών υποδομών, τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της διακυβέρνησης στην ύπαιθρο.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στη χαρτογράφηση, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση αγροτικών υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών, αναπτύσσοντας μεθοδολογίες για την καταμέτρηση και την αναφορά της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη γεωργία, αλλά και τη θέσπιση ενός συστήματος παρακολούθησης των πράσινων προϋπολογισμών και δαπανών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Χουμπέι και η Χουνάν, δύο σημαίνουσες οικονομικά επαρχίες της Κίνας, συνιστούν σημαντικές παραγωγούς προϊόντων αγροδιατροφής με υπολογίσιμο αγροτικό δυναμικό. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση της φτώχειας, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας για τις οικονομίες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος, το οποίο ορίζεται στα 5,50 δολάρια ανά ημέρα.