Παγκόσμια Τράπεζα: Τα πέντε κυρίαρχα ζητήματα για την αγροδιατροφή το 2021

Όπως και το προηγούμενο έτος, έτσι και φέτος η επιδείνωση της επισιτιστικής ασφάλειας αποτέλεσε κυρίαρχο ζήτημα για την αγροδιατροφή

Καθώς οι μέρες κυλούν αντίστροφα για την έλευση του 2022, η Παγκόσμια Τράπεζα ρίχνει μια απολογιστική ματιά σε πέντε κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν τις φετινές της εργασίες, όσον αφορά την αγροδιατροφή. Το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ζητήματα ως σημεία-κλειδιά για τη μείωση της φτώχειας και της πείνας και παράλληλα για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Επισιτιστική ασφάλεια

Όπως και το προηγούμενο έτος, έτσι και φέτος η επιδείνωση της επισιτιστικής ασφάλειας αποτέλεσε κυρίαρχο ζήτημα για την αγροδιατροφή. Περίπου το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είχε πρόσβαση σε επαρκή τροφή το 2020 και το 2021.

Η πανδημία COVID-19 ώθησε επίσης περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια και έκανε τους φτωχούς φτωχότερους σε όλο τον κόσμο. Αυτό, μαζί με τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αύξηση των τιμών, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην πείνα.

Οι κύριοι κίνδυνοι για την επισιτιστική ασφάλεια βρίσκονται σε επίπεδο χωρών: Οι υψηλότερες τιμές λιανικής, σε συνδυασμό με τα μειωμένα εισοδήματα, συνεπάγονται ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά πρέπει να περιορίσουν την ποσότητα και την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουν. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν υψηλό πληθωρισμό των τιμών των τροφίμων σε επίπεδο λιανικής, αντανακλώντας την έλλειψη εργατικού δυναμικού, την απότομη αύξηση της τιμής των λιπασμάτων, τις υποτιμήσεις των εθνικών νομισμάτων και άλλους παράγοντες. Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στους ανθρώπους σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, καθώς αυτοί ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα από ό,τι οι άνθρωποι σε χώρες υψηλού εισοδήματος.

Νέο μοντέλο χρηματοδότησης των τροφίμων για ένα πιο πράσινο μέλλον

Παρότι η πρωτογενής παραγωγή αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσφέρει επίσης ευκαιρίες τόσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όσο και για τον επισιτισμό περισσότερων ανθρώπων, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια έως το 2050. Ένα από τα βασικά στοιχεία θα είναι η αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης της γεωργίας και παράθεσης κινήτρων στους αγρότες.

Σε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, αναφέρεται ότι τα σημερινά συστήματα τροφίμων παράγουν 12 τρισεκατομμύρια δολάρια κρυφού κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους. Η επιβολή συγκεκριμένων «υποχρεώσεων χρηματοδότησης τροφίμων», που θα συμβάλουν στην εφαρμογή της κλιματικά έξυπνης γεωργίας, όχι μόνο θα μειώσει αυτά τα κόστη, αλλά θα βοηθήσει στην αποδέσμευση 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες κάθε χρόνο. Η κινητοποίηση έξυπνων κεφαλαίων για ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων θεωρείται από την τράπεζα ως το κλειδί για την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της πείνας, την προστασία της φύσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ψηφιακή γεωργία και μονοπάτι προς το μέλλον

Η γεωργία το 2021 συνέχισε την πορεία της προς ένα ψηφιακό μέλλον, τόσο μέσω νέων τεχνικών για την καλλιέργεια τροφίμων, όσο και με τη σύγχρονη τεχνολογία που συνδέει αποτελεσματικότερα τα 570 εκατομμύρια αγρότες και 8 δισεκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο, η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μια έκθεση που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες βελτιώνουν το σύστημα τροφίμων και παρέχουν έναν οδικό χάρτη για τις χώρες, ώστε να αναβαθμίσουν τη δική τους ψηφιακή γεωργία. Η έκθεση παρέχει, επίσης, ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση προτάσεων πολιτικής που μπορούν να κάνουν το σύστημα τροφίμων πιο αποτελεσματικό, δίκαιο και περιβαλλοντικά βιώσιμο.

Εκτροφή εντόμων για τροφή και ζωοτροφές

Αυτόν τον Δεκέμβριο, η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μια πρωτοποριακή έκθεση που εξετάζει τον πολύτιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα έντομα γεωργικής σημασίας, τόσο στην επισιτιστική ασφάλεια, όσο και στην κλιματικά ευφυή γεωργία. Παρότι δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι τρώνε τακτικά έντομα που συλλέγονται στη φύση, η εκτροφή των εντόμων είναι μια καινούργια συνθήκη.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η εκτροφή εντόμων, για παράδειγμα στην Αφρική, θα μπορούσε να δημιουργήσει ακατέργαστη πρωτεΐνη αξίας έως και 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βιολιπάσματα αξίας έως και 19,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το πρωτεϊνικό γεύμα είναι επαρκές για να καλύψει έως και το 14% της ακατέργαστης πρωτεΐνης που απαιτείται για την εκτροφή όλων των χοίρων, των κατσικιών, των ψαριών και των κοτόπουλων στην ήπειρο.

Τροφοδοσία ταχέως αναπτυσσόμενων πόλεων

Μόλις το 8% εκ των 170 αναδυόμενων ασιατικών πόλεων που εξετάστηκαν από την τράπεζα και τον FAO κρίθηκε ότι είναι «έξυπνες διατροφικά», ότι δηλαδή εργάζονται προληπτικά για να εξασφαλίσουν ισχυρά συστήματα τροφίμων. Όπως κατέστη σαφές από τις διαταραχές που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, είναι βασικό για τις πόλεις να ακολουθήσουν μια πιο «έξυπνη» πολιτική τροφίμων, προκειμένου να προωθήσουν αξιόπιστα, χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικά και υγιεινά συστήματα τροφίμων, τα οποία θα είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένα με τις σημερινές προκλήσεις και φιλοδοξίες.