Παγκόσμιος επιταχυντής αναζητά καινοτόμες λύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Hydroponics method of growing plants using mineral nutrient solutions, in water, without soil. Close up planting hand Hydroponics plant

Καινοτόμες προτάσεις νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και τη βιωσιμότητα των τροφίμων αναζητεί ο παγκόσμιος επιταχυντής GROW. Η επιτάχυνση διάρκειας 20 εβδομάδων, που υποστηρίζεται από το GROW Impact Fund της AgFunder παρέχει στις ομάδες την προσωπική και εμπορική υποστήριξη που χρειάζονται για να εξελιχθούν γρήγορα και να δημιουργήσουν μόνιμες θετικές αλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα λάβουν επένδυση έως και 100.000 δολάρια σε μετρητά και 100.000 δολάρια σε υπηρεσίες.

Οι τομείς ενδιαφέροντος του επιταχυντή για το 2022 είναι (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς) οι εξής:

✱ Βιοτεχνολογία και ψηφιοποίηση για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.

✱ Κυκλική οικονομία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

✱ Κλιματική έξυπνη γεωργία και υδατοκαλλιέργεια (τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αναγεννητική γεωργία, χρήση νερού).

✱ Εναλλακτικές πρωτεΐνες, καινοτόμα τρόφιμα και νέα συστατικά.

✱ Αξιοποίηση και μετριασμός των απορριμμάτων τροφίμων.

✱ Εξορθολογισμός εφοδιαστικής αλυσίδας.

✱ Τεχνολογίες για την υποστήριξη των μικροκαλλιεργητών (π.χ. ρομποτική, υποστήριξη αποφάσεων, μείωση χημικών προϊόντων, οικονομική ένταξη).