Αυτό το άρθρο είναι 8 μηνών

ΠΑΛΥΘ 2021-2027: Άμεση η αξιολόγηση για τη χρηματοδότηση πράξεων επτά δράσεων

31/10/2023
2' διάβασμα
palyth-2021-2027-amesi-i-axiologisi-gia-ti-chrimatodotisi-praxeon-epta-draseon-305282

Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο δράσεων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ).

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των ακόλουθων δράσεων:

gaia-sense

 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου
1.1 της Προτεραιότητας1.

 «Έλεγχος και επιβολή των κανόνων αλιείας», του Ειδικού Στόχου 1.4
της Προτεραιότητας 1.

 «Θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια», του Ειδικού Στόχου 4.1 της Προτεραιότητας 4.

 «Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων/Έργα σε λιμνοθάλασσες», του Ειδικού Στόχου 1.6 της Προτεραιότητας 1.

 «Στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης», του Ειδικού Στόχου 3.1 της Προτεραιότητας 3.

 «Τεχνική Βοήθεια» (1η τροποποίηση).

 «Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων», του Ειδικού Στόχου 1.4
της Προτεραιότητας 1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω δράσεις η μεθοδολογία αξιολόγησης αποφασίστηκε να είναι άμεση.

Παραδείγματα αιτιολόγησης

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της Δράσης «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», η μεθοδολογία αξιολόγησης, η οποία επιλέγεται για τη χρηματοδότηση πράξεων, θα είναι άμεση για τους κάτωθι λόγους, όπως αναφέρουν οι αρχές:

 Το ύψος του προϋπολογισμού της δράσης εκτιμάται ότι επαρκεί για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των προτάσεων που θα υποβληθούν.

 Η δράση περιλαμβάνει τμηματοποιημένα έργα (phased).

Άμεση θα είναι η μεθοδολογία αξιολόγησης και για τη Δράση «Στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης», καθώς, όπως εξηγούν οι αρχές:

✱ Απευθύνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους δικαιούχους: ΟΤΔ Αλιείας που υπέβαλαν τοπική στρατηγική (πλήρεις φακέλους Α και Β), στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

 Η στήριξη που παρέχεται από το ΕΤΘΑΥ οφείλει να καλύπτει τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τον σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής.

 Είναι ταχύτερη διαδικασία και επιτρέπει τη χρηματοδότηση των ΟΤΔ χωρίς καθυστερήσεις.