Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Ψήφισμα της Συγκλήτου για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Γεωπονίας

Την επαναδιατύπωση και άμεση ψήφιση του άρθρου 126 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων, σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ζητά με ομόφωνη απόφαση της η Σύγκλητος του ΠΔΜ.

Πιο συγκεκριμένα η Σύγκλητος του ΠΔΜ ζητά την επαναδιατύπωση του Άρθρου 126 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000» σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε η τριμελής Γραμματεία όπως αυτή ορίστηκε από τους Προέδρους των νέων τμημάτων Γεωπονίας κι η οποία προβλέπει ότι «τα νέα Τμήματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ονομαστικά στο νέο άρθρο ενώ θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία της πιστοποίησης τους».

Το 2018-2019 ιδρύθηκαν και σήμερα λειτουργούν 7 Πανεπιστημιακά Τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης μεταξύ αυτών το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Σύγκλητος σημειώνει ότι για τα παραπάνω πανεπιστημιακά Τμήματα «απαιτείται νομοθετική ρύθμιση απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία σχετική πρόβλεψη». Όπως επισημαίνει «πολλοί φοιτητές ολοκλήρωσαν ή πρόκειται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης και έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν πτυχίο γεωπόνου χωρίς όπως φαίνεται μέχρι ώρας να μπορούν ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου».

Η Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Αικατερίνη Μέλφου, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ανέφερε ότι «το τμήμα, διανύει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του, φοιτούν περί τους 520 φοιτητές και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα απονείμει τα πρώτα πτυχία». Εξήγησε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ρυθμιστούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα καθότι «η συνέχιση ενός θολού τοπίου στα δικαιώματα των αποφοίτων μας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην βιωσιμότητα του τμήματος, αφού μπορεί να βρεθεί εκτός της προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών». Στη Φλώρινα, εδώ και τρείς ημέρες οι φοιτητές του Τμήματος βρίσκονται σε κινητοποιήσεις με κατάληψη του κτιρίου της Σχολής .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ