Πανεπιστήμιο Stanford: Οι τεχνολογίες που θα αυξήσουν την αξία της αγροτικής παραγωγής

Τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής εξέτασε το πανεπιστήμιο Stanford και τις παρουσιάζει σε πρόσφατη έκθεσή του.

Όπως τονίζουν οι συγγραφείς, οι τεχνολογίες που μπορούν να διευκολύνουν την έξυπνη παραγωγή τροφίμων θα έχουν ως αποτέλεσμα παραγωγικότερα, βιωσιμότερα και ανθεκτικότερα αγροδιατροφικά συστήματα.

Δεδομένα

Ως πρώτη κατηγορία καταγράφουν αυτήν της συλλογής δεδομένων από τεχνολογίες που συγκαταλέγονται στην ευφυή και ψηφιακή γεωργία και συνδυάζουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, όπως οι δορυφόροι, και την επιτόπια καταγραφή δεδομένων από τηλεμετρικούς σταθμούς και αισθητήρες στο χωράφι.

Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι η ροή των δεδομένων που συλλέγονται για την εξαγωγή πληροφοριών από διαδικτυακές πλατφόρμες θα επιτρέψει την εφαρμογή πρακτικών στο χωράφι, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Αυτοματισμοί

Η δεύτερη κατηγορία που καταγράφεται είναι αυτή των αυτοματισμών. Αυτοματοποιημένα συστήματα άρδευσης, για παράδειγμα, μπορούν να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τον τύπο του εδάφους, τα επίπεδα νερού και την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Με το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα μπορούν να συνδεθούν με εργαλεία ανάλυσης, για να επιτευχθεί ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας

Οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας που επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν ένα δομημένο πλάνο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, είναι η τρίτη κατηγορία στην οποία εστιάζει η έκθεση.

Μέσω δεδομένων που εισάγονται σε πλατφόρμες και σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως το κόστος παραγωγής και το κέρδος, ο αγρότης μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης της εκμετάλλευσής του.

Ψηφιακές αγορές

Η τέταρτη κατηγορία εστιάζει στην πώληση των αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας ψηφιακών αγορών, που μπορούν να απλοποιήσουν την προσφορά και τη ζήτηση και να φέρουν σε επαφή τους παραγωγούς με τους καταναλωτές, δημιουργώντας διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

Τεχνολογία τροφίμων

Η τεχνολογία τροφίμων είναι η πέμπτη κατηγορία, σύμφωνα με την έκθεση, που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του αγροδιατροφικού τομέα. Τεχνικές που αυξάνουν τη διατηρησιμότητα των προϊόντων στο ράφι ή που βελτιώνουν τη σύνθεσή τους, μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Τεχνητή νοημοσύνη

Τέλος, ως έκτη κατηγορία καταγράφεται αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων για κάθε αγροτική εκμετάλλευση στηριζόμενη σε συστήματα που καταγράφουν τις ανάγκες των καλλιεργειών.