Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την «Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων»

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση επιστημόνων στην ανάπτυξη και στη χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο, πρακτικό και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων, είναι το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Ανάλυση και σχεδιασμό θερμικών μηχανών.

2. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ηλεκτροχημικής ισχύος.

3. Ηλιακά θερμικά συστήματα.

4. Υλικά και σχεδιασμός ενεργειακών υποδομών.

5. Διαχείριση ενέργειας και περιβάλλον.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2024 στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.