Πανεπιστήμιο Wageningen: Παραγωγή λαχανικών … εξ’ αποστάσεως

Aπό τον Δεκέμβριο του 2019 έως τα τέλη Μαΐου του 2020, πέντε ομάδες ερευνητών θα κληθούν από το Πανεπιστήμιο Wageningen να διαγωνιστούν στην καλλιέργεια λαχανικών. Νικήτρια θα είναι η ομάδα της οποίας η καλλιέργεια θα έχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση με την ελάχιστη δυνατή χρήση πόρων, όπως η ενέργεια και το νερό, καθώς και με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση, κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης για απομακρυσμένη παρακολούθηση.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, στο μέλλον θα χρειαστούν περισσότερα θερμοκήπια για την παραγωγή τροφίμων: «Τα αυτόνομα θερμοκήπια και η απομακρυσμένη παρακολούθηση, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή τροφίμων σε περισσότερους ανθρώπους, αυξάνοντας την επισιτιστική ασφάλεια, με τη χρήση όμως λιγότερων πόρων.

Σημαντική πρόοδος θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια στους τομείς της αυτοματοποίησης, της ευφυούς γεωργίας και της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους αγρότες να αναλύσουν και να επεξεργαστούν καλύτερα τις πληροφορίες, λαμβάνοντας τις βέλτιστες αποφάσεις».