Πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την εγγραφή των συμβούλων

Διαθέσιμη πριν από λίγες μέρες έγινε μία ψηφιακή πλατφόρμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα μέσω του προγράμματος i2connect. Η Βάση Δεδομένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπως ονομάζεται, θα έχει μια φιλική προς τον χρήστη λειτουργία, έτσι ώστε τα μέλη όλων των συμβουλευτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη να μπορούν να εγγραφούν και να εισάγουν τα οργανωτικά χαρακτηριστικά τους, τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα κέντρα ενδιαφέροντος για μάθηση και ανταλλαγή.

Η βάση δεδομένων θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός δικτύου συμβούλων καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως στοχεύει να κάνει το έργο i2connect. Όπως είχε παρουσιάσει η «ΥΧ», το έργο i2connect έχει ως σκοπό την εκπαίδευση εκπαιδευτών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν 600 γεωργικούς συμβούλους. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των συμβούλων θα παρακολουθείται και θα ενισχύεται για διάστημα έξι μηνών η εφαρμογή αυτών που διδάχτηκαν στην πράξη.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Horizon 2020 και συμμετέχουν εταίροι (υπηρεσίες και εκπαιδευτικά κέντρα συμβούλων, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.ά.) από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διακεκριμένοι φορείς, όπως η Ένωση Γεωργικών Επιμελητηρίων της Γαλλίας, το ολλανδικό πανεπιστήμιο Βαγκενίνγκεν, ο ιρλανδικός εθνικός φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών Teagasc και το υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας.

Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ομώνυμης ιστοσελίδας του προγράμματος i2connect.