Παράδοση ξηρής σταφίδας

Έως τις 17 Φεβρουαρίου θα γίνεται η παράδοση ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2021 και έως τις 4 Μαρτίου η καταχώριση από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα, καθώς και τη μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής-τιμολογίων ανά παραγωγό.