«Παραδοσιακό» το ψωμί των φούρνων για να ξεχωρίζει από το προψημένο

«Παραδοσιακό» το ψωμί των φούρνων για να ξεχωρίζει από το προψημένο

Η έννοια του «παραδοσιακού άρτου» σε αντιδιαστολή με το προψημένο ψωμί που πωλείται από πρατήρια και άλλα σημεία διάθεσης ψωμιού, εισάγεται με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που κατατέθηκε στη διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής.

Το νομοσχέδιο φέρει τίτλο «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου, ως παραδοσιακός άρτος νοείται το ψωμί που περιλαμβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι το ψήσιμο. Επίσης, οι φούρνοι που ακολουθούν όλη αυτήν τη διαδικασία θα μπορούν να κάνουν χρήση των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος». Ουσιαστικά, η κυβέρνηση διατηρεί τη σύσταση του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη Ι), για απελευθέρωση της αγοράς άρτου, που επέτρεπε και σε πρατήρια να χρησιμοποιούν τον όρο «φούρνος», επιχειρώντας να τη «στρογγυλέψει» με τρόπο ώστε να κάμψει τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από τον κλάδο των παραδοσιακών αρτοποιών.