Οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών καλούν την Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στις εξαγωγές

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Η τομεακή οργάνωση της ΕΕ για τα νωπά προϊόντα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει κατά των σημερινών περιορισμών στις εξαγωγές οπωροκηπευτικών προς τρίτες χώρες.

Η Freshfel Europe παρουσίασε μια σειρά συστάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών για τις εξαγωγές οπωροκηπευτικών της ΕΕ, σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της Κομισιόν για την πρόσβαση στην αγορά για θέματα υγιεινής και φυτοϋγειονομικής προστασίας στις Βρυξέλλες, η οποία συγκέντρωσε αξιωματούχους της ΕΕ, κράτη-μέλη και εκπροσώπους του κλάδου. Η σύμβουλος εμπορικής πολιτικής της Freshfel, κα Bernabe, και ο πρόεδρος του τμήματος εξαγωγών, Paco Barras, ζήτησαν πρώτα από την Κομισιόν να αναπτύξει και να εφαρμόσει καλύτερα καθορισμένα διεθνή πρότυπα για τη θεραπεία των παρασίτων. Επί του παρόντος, οι περισσότεροι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ λειτουργούν βάσει ενός «κλειστού συστήματος» για τη βιοασφάλεια και την προστασία της υγείας των φυτών, απαιτώντας από τους παραγωγούς και εξαγωγείς της ΕΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές ανά προϊόν και ανά χώρα, με αυστηρές συνθήκες που καθορίζονται σε πρωτόκολλα. Σύμφωνα με την Freshfel Europe, το σύστημα αυτό είναι επιζήμιο επειδή οδηγεί σε μακρές διαπραγματεύσεις και δαπανηρές διαδικασίες.

Η ένωση καταγγέλλει την «πλήρη έλλειψη διαφάνειας» από τους εμπορικούς εταίρους στην επικοινωνία, όσον αφορά την εμφάνιση παρασίτων και των αποδεκτών τρόπων αντιμετώπισης τους

Η ένωση καταγγέλλει επίσης την «πλήρη έλλειψη διαφάνειας» από τους εμπορικούς εταίρους στην επικοινωνία, όσον αφορά την εμφάνιση παρασίτων που προκαλούν ανησυχίες και των αποδεκτών τρόπων αντιμετώπισης τους.

Τα καλύτερα καθορισμένα διεθνή πρότυπα θα βοηθούσαν στην επίλυση ζητημάτων και θα διευκόλυναν τη διαδικασία πρόσβασης στην αγορά, υποστήριξαν οι εκπρόσωποι του κλάδου.

Υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές διατάξεις στις εμπορικές συμφωνίες

Η Freshfel πρότεινε περαιτέρω τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά των εξαγωγέων οπωροκηπευτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές διατάξεις στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ. Η ένωση εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της για την προθυμία της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει νέα μέσα (εξωτερικής πολιτικής), για να προσπαθήσει να επιβάλει διατάξεις στις Συμφωνίες και να ενισχύσει την οικονομική διπλωματία για την προώθηση των εξαγωγών της ΕΕ.

Επιπλέον, η Freshfel Europe κάλεσε τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των αιτήσεων της ΕΕ για πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.