Παρακάρλια: Άμεση λύση οι πλωτές αντλίες, μελλοντική η σήραγγα

Η πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δ. Κουρέτα, για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις

«Η άντληση μέσω πλωτών αντλιών προς το Σ1 από την Κάρλα και από εκεί προς το Γκουσμπασανιώτη και τον Πηνειό είναι η πιο άμεση λύση για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στην Κάρλα και δεν πρόκειται να κοστίσει πάνω από 25 εκατ. ευρώ. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται ως διεκδίκηση από την κυβέρνηση η σήραγγα προς το Αιγαίο, που είναι και η μόνιμη λύση, η οποία, ωστόσο, μπορεί να πάρει και πάνω από τρία χρόνια για να υλοποιηθεί».

Αυτά δηλώνει ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, με αφορμή την ανησυχία των πλημμυρόπληκτων αγροτών των παρακάρλιων (παραμένουν κάτω από το νερό 180.000 στρ.), ενώ όλοι αναμένουν και τη σχετική πρόταση της ολλανδικής εταιρείας, η οποία θα κατατεθεί τέλη Φεβρουαρίου στην ελληνική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η παροχετευτικότητα της σήραγγας της Κάρλας είναι 8,5 m3/δευτερόλεπτο ή 730.000 m3/ημέρα και για την απορροή του συνολικού όγκου των υδάτων που έχουν σωρευτεί εκτός του ταμιευτήρα Κάρλας θα απαιτηθούν 22-24 μήνες. Η παροχετευτικότητα της υφιστάμενης σήραγγας είναι πολύ μικρή και πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις. Μία εναλλακτική λύση, που θα μπορούσε άμεσα να εφαρμοστεί και να βοηθήσει στην αποστράγγιση των πλημμυρισμένων περιοχών, είναι η άντληση των υδάτων με ειδικά αντλητικά συγκροτήματα που τοποθετούνται επί πλωτών πλατφορμών και η μεταφορά τους μέσω αγωγών στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Σ1 και από εκεί, διά της βαρύτητας και της κλίσης του εδάφους στον Πηνειό.