Παράταση στις αιτήσεις των Φορέων παροχής Γεωργικών Συμβουλών για πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο έως 10/11

Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου, για τις αιτήσεις των Φορέων παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την πιστοποίηση και εγγραφή τους στο Μητρώο έδωσε ο ΕΛΓΟ, σύμφωνα με δημοσίευσή του.

Η παράταση δόθηκε λόγω του πλήθους των αιτημάτων των νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις: https://lnkd.in/dSnHhCve