Παράταση για τη Δράση της Μεταποίησης με απόφαση ΥΠΑΑΤ

Παρατείνεται, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, η ημερομηνία της προθεσμίας για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη Δράση 4.2.2 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)» ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έτους 2017.»

Σύμφωνα με την 5η τροποποίηση της απόφασης, η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων παρατείνεται από την ημερομηνία 31/12/2023 έως την ημερομηνία 31/03/2024. 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση