Παράταση έως 10 Φεβρουαρίου στις παραδόσεις σύσπορου για τη συνδεδεμένη βάμβακος

Παράταση έως 10 Φεβρουαρίου στις παραδόσεις σύσπορου για τη συνδεδεμένη βάμβακος

Απόφαση με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία παράδοσης σύσπορου βαμβακιού στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017 υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.

Η απόφαση αφορά τη συνδεδεμένη ενίσχυση του 2016.

Η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 31 Ιανουαρίου 2017.

Το τελικό ποσό της συνδεδεμένης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Στη σχετική εγκύκλιο πάντως ως ενδεικτική τιμή για τη σεζόν 2016-2017 αναφέρονταν τα 74,938 ευρώ εάν η επιλέξιμη έκταση δεν ξεπερνά τα 2.500.000 στρέμματα.