Παράταση μέχρι 27 Απριλίου για την υποβολή αιτήσεων για τη δράση 5.1.2

Παράταση έως τις 27/04/2023 για την υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» δίνει τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, και όπως υπογραμμίζεται, οι υποψήφιοι δύναται να αιτηθούν την από-οριστικοποίηση των αιτήσεών τους έως τις 25/04/2023.

Στο πλαίσιο της 1ης τροποποιητικής απόφασης της πρόσκλησης, στα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος στήριξης φυσικού προσώπου αναφέρονται:

 

α) Τρεις συγκρίσιμες προσφορές για κάθε αιτούμενη δαπάνη.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου).

γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (δύο όψεων) ή διαβατηρίου.

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές που αφορούν την πρόσκληση της δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές»