Παράταση για παράδοση ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου 2022 η ημερομηνία παράδοσης ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2021, σύμφωνα με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, έως τη 18η Φεβρουαρίου 2022, θα μπορούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις να καταχωρίζουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τις συνολικές ποσότητες για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένης κορινθιακής σταφίδας, καθώς και να μεταφορτώσουν σε ψηφιακή μορφή τα δελτία ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίων ανά παραγωγό.