Παράταση προθεσμίας υποψηφιοτήτων για Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων

Παράταση προθεσμίας υποψηφιοτήτων για Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων

Με νεώτερο έγγραφο του προς τα ενδιαφερόμενα Ελαιοτριβεία, ο ΣΕΔΗΚ, ενημερώνει ότι αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Βραβεύσεις Ελαιοτριβείων για Ορθές πρακτικές έκθλιψης και διάθεσης ελαιολάδου μέχρι 15 Οκτωβρίου 2016. Βασικός λόγος που επέβαλε την παράταση αυτή, ήταν οι δυσκολίες επικοινωνίας με τα Ελαιοτριβεία δεδομένου ότι, την περίοδο αυτή τα περισσότερα είναι κλειστά και η άμεση ενημέρωση τους για τις Βραβεύσεις του ΣΕΔΗΚ δεν είναι εφικτή για πολλά από αυτά.

Για τον λόγο αυτό  το έγγραφο με την νέα προθεσμία προωθείται στην Περιφέρεια, τους Δήμους, τις επιχειρήσεις τυποποίησης, τα ΜΜΕ  κ.α. ώστε να ενημερώσουν σχετικά τα  ενδιαφερόμενα ελαιοτριβεία, τα οποία μπορούν να ζητήσουν από τον ΣΕΔΗΚ την αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας στο τηλέφωνο 28210 50800 η στο e-mail: [email protected] .

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΣΕΔΗΚ αρ.30/25-05-2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ που απευθύνεται στα Συν/κα και Ιδιωτικά Ελαιοτριβεία και τις Επιχειρήσεις Εμπορίας Ελαιολάδου και κοινοποιείται στην Περιφέρεια, Αντιπεριφέρειες και τους Δήμους Μελή του ΣΕΔΗΚ έχει ως εξής:

Κύριοι,

Ο ΣΕΔΗΚ προκειμένου να προωθήσει  την βελτίωση της ποιότητας αλλά και την διάδοση ορθών και διαφανών πρακτικών διάθεσης στο επίπεδο της Κρήτης, αποφάσισε την επιβράβευση και προβολή των Συν/κων και ιδιωτικών Επιχειρήσεων που ακολουθούν βελτιωμένες  μεθόδους στην έκθλιψη και διαφανείς πρακτικές στην διάθεση του ελαιολάδου.

Στην περίπτωση των βελτιωμένων μεθόδων έκθλιψης, θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που εφαρμόζουν πρακτικές που συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας κατά την παραλαβή και  αποθήκευση του  ελαιοκάρπου και κατά την εξαγωγή και αποθήκευση του ελαιολαδου, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο συνημμένο Δελτίο υποψηφιότητας.

Στην περίπτωση των ορθών και διαφανών πρακτικών διάθεσης θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες στην πώληση του ελαιολάδου όπως είναι ή από κοινού πώληση με  διαγωνισμούς (ή δημοπρασίες) διαφόρων τύπων.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις βραβεύσεις αυτές, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν  τα  σχετικά Δελτία υποψηφιοτήτων  τα οποια μπορούν να ζητήσουν από τον  ΣΕΔΗΚ (τηλ. 28210-50800 η [email protected]) η να βρουν στο διαδίκτυο στους συνδέσμους ……….. και τα  αποστείλουν  μαζί με σχετική τεκμηρίωση όπως Πρακτικά, Αποφάσεις, Φωτογραφίες κλπ στον ΣΕΔΗΚ είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf , στο [email protected] , είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στην Δ/νση του ΣΕΔΗΚ Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1  Χανιά.  

Στις προτάσεις από Συν/σμους τα Δελτία υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και από τον Διαχειριστή του Συν/σμού.

Στις προτάσεις από ιδιωτικά ελαιοτριβεία τα Δελτία υπογράφονται από τον νόμιμο υπεύθυνο του Ελαιοτριβείου και από 10 Παραγωγούς που παρήγαγαν ο καθένας πάνω από 2 τόνους ελαιολάδου στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο το 2015/16 με βάση αποδεικτικά στοιχεία (Δελτία έκθλιψης) του ελαιοτριβείου.

 Ως  προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών  διευκρινίζεται ότι αρχικά αποφασίστηκε  η 15 Ιουνίου  για  τα Βραβεία ορθών πρακτικών έκθλιψης και  η  15 Οκτωβρίου 2016 για  τα Βραβεία ορθών πρακτικών διάθεσης. Ωστόσο, λόγω δυσκολιών επικοινωνίας με τα ελαιοτριβεία αυτή την περίοδο, θεωρούμε σκόπιμο η προθεσμία για τα Βραβεία έκθλιψης να παραταθεί.  Έτσι, τελικά ορίζουμε ως τελική προθεσμία  και για   τις δυο περιπτώσεις (έκθλιψη και διάθεση)  μέχρι 15 Οκτωβρίου 2016.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων και οι βραβεύσεις δεν απαιτούν  καμιά οικονομική επιβάρυνση από τους ενδιαφερόμενους. Τα  Βραβεία θα είναι  τριών κατηγοριών: Χρυσή,  Αργυρή και Χάλκινη  Μινωική Ελιά και θα είναι καλαίσθητα έντυπα σε πάπυρο που θα συνοδεύονται από  άλλα αναμνηστικά αντικείμενα.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή που θα ορίσει ο ΣΕΔΗΚ, η οποία θα έχει την δικαιοδοσία να ζητήσει διευκρινήσεις ή και να ελέγξει επί τόπου τα στοιχεία των Δελτίων υποψηφιότητας. Ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

Η απονομή των Βραβείων θα γίνει σε Γενικές Συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις του ΣΕΔΗΚ και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες απονομής θα  ανακοινωθούν μετά την λήψη των υποψηφιοτήτων.