Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Νέα παράταση δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την 6η κατά σειρά τροποιητική απόφαση, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Σημειώνεται ότι με την τροποποιητική απόφαση αυξάνεται και ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε τουλάχιστον μία εμπορική έκθεση στους πρώτους 24 μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.