Παρατείνεται η ημερομηνία για την παράδοση ξηρής σταφίδας

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ημερομηνίας παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις έως την 11η Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα πάντα με τον Οργανισμό η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό απαρέγκλιτα έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ