Παρέκκλιση από την αγρανάπαυση και για το 2024 αποφάσισε η Κομισιόν

Τη δυνατότητα παρέκκλισης από την πρώτη απαίτηση του ΚΓΠΚ 8 (αγρανάπαυση) για το έτος 2024 προτείνει η Κομισιόν, που σε έκτακτη ανακοίνωσή της, πληροφορεί τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση σε εθνικό επίπεδο να την ενημερώσουν εντός 15 ημερών.

Το πρότυπο GAEC 8 απαιτεί, μεταξύ άλλων, «ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις ή στοιχεία». Αυτό αφορά συνήθως ένα ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 4% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που διατίθεται σε μη παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

Οι εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 10 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή. Σήμερα, η Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς της ΕΕ να εξαιρεθούν από αυτήν την απαίτηση και να εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για τη βασική άμεση ενίσχυση της ΚΑΠ.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι καλλιέργειες πρέπει να καλλιεργούνται χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα για να διατηρηθεί η περιβαλλοντική φιλοδοξία της ΚΑΠ.

Το μέτρο θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, για να προχωρήσει η Κομισιόν στη συνέχεια στην επίσημη έγκρισή του. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024.