Παρεμβαση ΣΑΣΟΕΕ: Oι καταστροφές στη Θεσσαλία στο επίκεντρο των συζητήσεων στην COGECA

To προεδρείο της COGECA, το οποίο απαρτίζεται από τις διοικήσεις εθνικών συνεταιριστικών φορέων από όλη την ΕΕ, ενημέρωσε η αντιπροσωπεία του ΣΑΣΟΕΕ και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, όσον αφορά τον αντίκτυπο των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία, αλλά και της πυρκαγιάς στον Έβρο, στον εθνικό αγροτικό τομέα. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή συζήτηση σχετικά με τη σημερινή και μελλοντική αξιοποίηση του Αποθεματικού Κρίσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ολέθριος ο απολογισμός για την ελληνική γεωργία

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο απολογισμός Αυγούστου – Σεπτεμβρίου ήταν ολέθριος για την ελληνική γεωργία. Ειδικά για τη Θεσσαλία, παρουσίασαν στοιχεία σε σχέση με το γεωργικό προφίλ της περιφέρειας, αναφέροντας ότι αντιπροσωπεύει το 14,1% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στον αγροτικό τομέα, το 8,5% των εκμεταλλεύσεων, το 9,8% της απασχόλησης, το 12,3% της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης (ΧΓΓ), καθώς και το 17% της παραγόμενης αξίας στη φυτική και το 12,5% στη ζωική παραγωγή.

Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις στους τομείς παραγωγής, τόνισαν τον ισχυρό αντίκτυπο στον τομέα βάμβακος και σπόρων για τη βαμβακοκαλλιέργεια, όπου οι απώλειες ήταν σχεδόν καθολικές, τα προβλήματα με τις εαρινές καλλιέργειες που βρίσκονταν σε κρίσιμο στάδιο της παραγωγής, τις χιλιάδες ζώων και μελισσοσμηνών που χάθηκαν, το σημερινό και προσεχές έλλειμμα ζωοτροφών, καθώς και τις ανησυχίες σε σχέση με τις δενδρώδεις καλλιέργειες που απειλούνται από ασφυξία και ασθένειες, αλλά και την κατάσταση των εδαφών και των υποδομών.

Η νέα εποχή απαιτεί νέα εργαλεία

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «ορισμένες ώρες ενός ακραίου καιρικού φαινομένου στάθηκαν αρκετές, ώστε να βυθιστούν κάτω από το νερό 80.000 εκτάρια γης και να απωλέσουμε σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Προτεραιότητα σήμερα είναι να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την αποζημίωση των παραγωγών».

Ωστόσο, όπως σημείωσαν, «το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο από τα χρήματα των αποζημιώσεων και έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Θα πρέπει στο εξής να σκεφτούμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τρόπους και εργαλεία εντός και εκτός ΚΑΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδιασμού στις αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ. Το Αποθεματικό Κρίσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί, ωστόσο βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα εποχή που απαιτεί νέα εργαλεία».

Συμπληρωματικά, ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ, Γιώργος Κατσούλης, δήλωσε ότι «θεωρούμε υποχρέωσή μας την ενημέρωση των εταίρων μας στην ΕΕ, καθώς όσα συνέβησαν στην Ελλάδα αποτελούν αφορμή για να σχεδιάσουμε από κοινού το μέλλον μιας πιο ανθεκτικής και θωρακισμένης ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας.

Ήδη, οι πρόεδροι της COGECA, αλλά και της COPA, αξιοποιούν τα στοιχεία που τους παρείχαμε, ώστε να επιχειρηματολογήσουν ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών και της κοινής γνώμης σε σχέση με την ανάγκη στήριξης των Ευρωπαίων γεωργών απέναντι στην κλιματική αλλαγή».