ΠΔΜ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Πράσινη Ηγεσία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Green Leadership, organizational  culture  and sustainable  innovative entrepreneurship) των Τμημάτων  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  έχει σύγχρονο και κυρίως «πράσινο»  προσανατολισμό. Το Π.Μ.Σ. συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και συμβάλλει στη διαμόρφωση στελεχών/ερευνητών με υψηλές δεξιότητες για την διοίκηση διεθνών πράσινων καινοτόμων βιώσιμων επιχειρηματικών  εγχειρημάτων σε:

  • Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις
  • Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρήσεις που εντάσσονται στις αρχές και τις αξίες μιας Κυκλικής Κοινωνικής Οικονομίας.

Το  περιεχόμενο αυτού του σύγχρονου, πράσινα προσανατολισμένου μεταπτυχιακού προγράμματος HKBKE (LCSIE), σύμφωνα  με τις αρχές βιωσιμότητας του ΟΗΕ,   ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της Ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικότητας στην εξεύρεση εξειδικευμένων ηγετικών στελεχών. Αποτελεί  βήμα για την επαγγελματική ανέλιξη στελεχών σε διάφορους τομείς της σύγχρονης βιώσιμης πράσινης οικονομικής ανάπτυξης όπως:

  • Εμπορεία αγαθών
  • Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί
  • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς
  • Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Business Start-ups.

Για περισσότερες πληροφορίες και προεγγραφές επικοινωνήστε:

τηλ.2461056206(9:00-14:00) – email: [email protected]