Ξανά σε ανοδική τροχιά η παγκόσμια πείνα

Βίαιες συρράξεις και κλιματική αλλαγή συνιστούν τις βασικές αιτίες

Μετά από μία –και πλέον– δεκαετία σταθερής κάμψης, η παγκόσμια πείνα ακολουθεί ξανά αυξητική πορεία. Σύμφωνα με την ετήσια σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, το 2016 επηρεάστηκαν συνολικά 815 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 11% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει κατά 38 εκατομμύρια τον απολογισμό της αμέσως προηγούμενης χρονιάς (2015).

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 155 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι καχεκτικά (έχουν πολύ χαμηλό ύψος για την ηλικία τους), ενώ 52 εκατομμύρια υποφέρουν από δυστροφία (το βάρος τους είναι πολύ χαμηλό για το ύψος τους). Οι τάσεις αυτές είναι απόρροια όχι μόνο των συγκρούσεων και των κλιματικών αλλαγών, αλλά και των σαρωτικών αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες, σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση.

Βάσει στοιχείων από το έγγραφο του FAO για την «Κατάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο το 2017», η αύξηση της πείνας, αλλά και πολλών μορφών υποσιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται κυρίως στον πολλαπλασιασμό των βίαιων συγκρούσεων, οι οποίες επιδεινώνονται από τους κλυδωνισμούς που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι συγκρούσεις έχουν αυξηθεί δραματικά σε αριθμό και γίνονται όλο και πιο περίπλοκες και δυσεπίλυτες», αναφέρεται στην έκθεση, για την εκπόνηση της οποίας συνεργάστηκαν ο FAO, το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η UNICEF, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όπως τονίζουν οι οργανισμοί, μερικές από τις υψηλότερες αναλογίες παιδιών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια και υποσιτισμό, είναι πλέον συγκεντρωμένες σε ζώνες συγκρούσεων. «Ακόμη όμως και σε περιοχές που είναι πιο ειρηνικές, οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες που συνδέονται εν μέρει με το φαινόμενο του El Nino, καθώς και η παγκόσμια οικονομική ύφεση, επιδεινώνουν την επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα της διατροφής», προσθέτουν.

Στο εξής, απαιτείται μια προσέγγιση που θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη το στοιχείο της σύγκρουσης και θα ευθυγραμμίζει τις ενέργειες για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατήρηση της ειρήνης.

Τα σημεία-κλειδιά:

  • Η συχνότητα των κρουσμάτων πείνας στις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις είναι 1,4-4,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό,τι σε άλλες χώρες.
  • Για σκηνικά συγκρούσεων, που δημιουργήθηκαν από συνθήκες θεσμικής και περιβαλλοντικής ευπάθειας, η συχνότητα είναι υψηλότερη κατά 11 και 18 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.
  • Οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες που πλήττονται από παρατεταμένες κρίσεις είναι σχεδόν 2,5 φορές πιθανότερο να υποσιτίζονται.