ΠΕΜΕΤΕ: Πρωτοφανής ακαρπία σε ελιές ποικιλιών “Χαλκιδικής” και “Αμφίσσης”

«Η πρωτοφανής ακαρπία των ελαιόδενδρων των επιτραπέζιων ποικιλιών “Χαλκιδική” που διαπιστώνεται στις Π.Ε. Χαλκιδικής, Καβάλας, Μαγνησίας και “Αμφίσσης” (Κονσερβολιά) στις Π.Ε_ Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Φωκίδας, Άρτας, Λάρισας κ.α., δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας και απόγνωσης στους ελαιοπαραγωγούς (πρωτογενής τομέας), στην μεταποίηση (δευτερογενής τομέας) και στις εξαγωγές (τριτογενής τομέας), δηλαδή στο σύνολο ταυ εξαγωγικού κυρίως κλάδου των επιτραπέζιων ελιών της χώρας». Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης: «Ιδιαίτερα στις βασικές ελαροπαραγωγικές Π_Ε. Χαλκιδικής και Φθιώτιδας που η οικονομία τους στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια και αξιοποίηση του ελαιοκάρπου των παραπάνω ποικιλιών, παράγεται και αξιοποιείται ο κύριος όγκος αυτών (ποικιλία “Χαλκιδική1” 80% και “Α μφϊσσης” 75% της εγχώριας παραγωγής, από συνολικά ΐ 4.000 ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις, σε 31 6.000 στρέμματα), το φαινόμενο της ακαρπίσς προσεγγίζει το 90% με επίπονες συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικά επίπεδο.

Η ΠΕΜΕΤΕ, τα μέλη της οποίας εκπροσωπούν πλέον του 85% στην μεταποίηση των επιτραπέζιων ελιών της εγχώριας παραγωγής και πλέον Τί>υ 96% των Ελληνικών εξαγωγών του προϊόντος, λαμβάνοντος υπ’όφιν την σπουδαιότητα tou προϊόντος για το σύνολο του κλάδου και την χώρα (Ελλάδα 2η εξαγωγός χώρα στον κόσμο με ετήσια αξία εξαγωγών €600+-εκατ.), στέκεται στο πλευρό ταυ “Ελληνα ελαίοκαλλιεργητή και μεταποιητή επισημαίνει το μέγεθος αλλά και την κρισιμότητα τou προβλήματος και επιδιώκει λύση έχοντας θέσει το. θέμα στο υψηλότερο επίπεδο, στο γραφείο τou Πρωθυπουργού, ζητώντας άμεση οτήριξη των θιγόμενων κοινωνικών ομάδων.