Πέντε ημέρες ακόμα για την υποβολή νέων αδειών φύτευσης οινάμπελων

Δικαίωμα μεταφοράς άδειας αμπέλου σε κατάλληλο κτήμα δίνει εγκύκλιος Αντώνογλου
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Πέντε ημέρες απέμειναν έως την καταληκτική ημερομηνία (27 Μαρτίου) υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση αδειών φύτευσης οινάµπελων.

Τα παραπάνω αναφέρει υπουργική απόφαση που υπογράφουν από κοινού ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και Βαγγέλης Κόκκαλης η οποία δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του ΥπΑΑΤ.

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση με θέμα «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις», όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα