Πέντε σημαντικά αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ «στηρίζονται» στις ροές ξένων εργατών

Αυτό προκύπτει από πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόσληψη αγρεργατών στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος

Σε ξένους εποχικούς εργάτες γης στηρίζεται η παραγωγή πέντε εκ των σημαντικότερων αγροτικών προϊόντων των ΗΠΑ. Αυτό προκύπτει από τα δεδομένα της εφαρμογής του προγράμματος Η-2Α, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται προσωρινή βίζα για αγρεργάτες άλλης εθνικότητας, εκτός ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στη διεθνή ιστοσελίδα FreshPlaza.

Συγκεκριμένα, λόγος γίνεται για τις ντομάτες, το καλαμπόκι, τις γλυκοπατάτες, τα σπαράγγια και τα αγγούρια, η παραγωγή των οποίων, όπως σημειώνεται, μπορεί να επηρεαστεί, εάν διαταραχθούν οι ροές ξένων εργατών. Για την ιστορία, το 2019 η αξία της επιτραπέζιας ντομάτας που συλλέγεται χειρωνακτικά αποτιμήθηκε σε 705 εκατ. δολάρια, του καλαμποκιού, που συλλέγεται χειρωνακτικά ή μηχανικά σε 652 εκατ. δολάρια και της γλυκοπατάτας, για την οποία απαιτούνται εργάτες για τον χειρισμό μηχανημάτων και για μετασυλλεκτική διαχείριση, σε 688 εκατ. δολάρια.

Ένα ποσοστό της τάξης του 10% των προσλαμβανόμενων εργατών γης είναι ξένης εθνικότητας, δηλαδή εκτός ΗΠΑ, που εργάζονται με προσωρινή βίζα στο καθεστώς του προγράμματος Η-2Α για αγρεργάτες. Οι περιορισμοί, οι οποίοι επηρέασαν την έκδοση νέων βίζα στο πλαίσιο του προγράμματος στα προξενεία των ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιφέρει μειώσεις στους διαθέσιμους εργάτες.

Τα δεδομένα που προέρχονται από την εφαρμογή του προγράμματος H-2A για το δεύτερο τέταρτο του οικονομικού έτους 2020 αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία των εργατών με ημερομηνίες έναρξης από τα μέσα Μαρτίου ή αργότερα είχαν προσληφθεί για καλλιέργειες σπαραγγιού, γλυκοπατάτας, καλαμποκιού, αγγουριού και ντομάτας. Συνεπώς, αυτά τα προϊόντα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 12% της αξίας των παραχθέντων κηπευτικών των ΗΠΑ το 2019, είναι μεταξύ εκείνων που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από τη βραχυπρόθεσμη μείωση της εισόδου εργατών στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.