Περιβάλλον, το τελευταίο σύνορο

του Γιώργου Δραμιτινού, γεωπόνου – Data Scientist στη NEUROPUBLIC

Το ξέρατε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε πόρους ίσους με 1,6 φορές αυτούς που μπορεί να παραγάγει η Γη, προκειμένου να διατηρήσουμε τον σημερινό τρόπο ζωής μας και, ως αποτέλεσμα, τα οικοσυστήματα δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις μας;

Ότι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων επηρεάζει την ευημερία περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, το 40% δηλαδή του παγκόσμιου πληθυσμού; Ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περίπου 7 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο;

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι πλέον τόσες πολλές, που έχει σημάνει συναγερμός για τον πλανήτη, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ημέρα Περιβάλλοντος, που γιορτάζεται από το 1974 κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου υπό την αιγίδα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), αποτελεί όχι μόνο τη μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα για περιβαλλοντική δράση, αλλά και μια σημαντική υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη γνώση, εφευρετικότητα και τεχνολογία μπορούν και πρέπει να μετασχηματίσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες για να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Περιβάλλον, αγροτική παραγωγή και τεχνολογία

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συστήματα τροφίμων, νερού και ενέργειας πρέπει και αυτά με τη σειρά τους να αλλάξουν, για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Άλλωστε, η σίτιση της ανθρωπότητας, η εξασφάλιση της ασφάλειας των υδάτων και της ενέργειας, καθώς και η προστασία της φύσης, αποτελούν συμπληρωματικούς και στενά αλληλεξαρτώμενους στόχους, η επίτευξη των οποίων απαιτεί συστήματα τροφίμων που συνεργάζονται με τη φύση, μειώνουν τη σπατάλη και προσαρμόζονται στις αλλαγές, ενώ την ίδια στιγμή είναι ανθεκτικά στις οποιεσδήποτε κρίσεις.

Οι αγρότες, φυσικά, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός συστήματος παραγωγής και διανομής τροφίμων που θα καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους και θα έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ως αποτέλεσμα, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μηχανημάτων, αλλά και επιστημονικών λύσεων στον γεωργικό τομέα, αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η ευφυής γεωργία συνδυάζει την τηλεπισκόπηση, τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), τη ρομποτική, την ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες αιχμής, σε ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν τον αγρότη να παίρνει σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή του. Η εφαρμογή της, σε κάθε χωράφι και σε κάθε ζώο, επιτρέπει να μειωθούν τα κόστη και οι περιττές απώλειες σε πόρους, ενώ ελαττώνει τον αντίκτυπο της αγροτικής παραγωγής στο περιβάλλον.

Ευφυής γεωργία, η απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς γεωργίας, όπως το gaiasense της NEUROPUBLIC, που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για τον παραγωγό.

Το σύστημα gaiasense αποτελείται, πρώτον, από τεχνολογική υποδομή χιλιάδων αισθητήρων IoT εγκατεστημένων σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια της ελληνικής, αλλά και της υπόλοιπης ευρωπαϊκής γης και, δεύτερον, από επιστημονική υποδομή που τη συνθέτουν δεκάδες μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, σε διαφορετικές καλλιέργειες, κλιματικές συνθήκες και περιοχές. Στην ουσία, το gaiasense συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί μεγάλο όγκο δεδομένων ακριβείας και με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων δίνει στον αγρότη απλές συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής.

Το gaiasense βοηθά τον παραγωγό να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν την καλλιέργειά του, να βελτιώσει την παραγωγή του τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, εντέλει, να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στα αγροτικά του προϊόντα.

Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες κατά τις οποίες αναλύθηκε η εφαρμογή του συστήματος gaiasense της NEUROPUBLIC σε διαφορετικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε μια πληθώρα καλλιεργειών, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρα.

Μετά την υιοθέτηση των συμβουλών ευφυούς γεωργίας από το gaiasense, επιτεύχθηκε πτώση του κόστους άρδευσης μεταξύ 20,23 – 33,76%. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση κατά μέσο όρο της τάξεως του 21,89% και έως 40,84% στο κόστος λίπανσης, ενώ υπήρξε μείωση 33,72% και στο κόστος φυτοφαρμάκων. Τέλος, όσον αφορά στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας, ο μέσος όρος έφτασε το -20,18%.

Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκε βελτιωμένη απόδοση χρήσης αζώτου που έφτασε έως και το 30% ανάλογα με την καλλιέργεια, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και σε μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.