Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δημιουργία κόμβου ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων

Έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας που θα υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα των τροφίμων σχεδιάζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το ΕΚΠΑ.

Τη σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε η περιφέρεια, ενώ στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή πρότασης στα ευρωπαϊκά όργανα, με σκοπό τη δημιουργία του κόμβου και τη συμμετοχή του στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το νέο πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» και τα κράτη-μέλη.

Ο κόμβος θα αποτελέσει «Γραφείο Μίας Στάσης» και θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες όπως η στρατηγική υποστήριξη στην έρευνα και στην καινοτομία, η εφαρμοσμένη έρευνα, η υποστήριξη στην τεχνολογική ανάπτυξη, η πραγματοποίηση δοκιμών, η χρήση υποδομών και τεχνολογικών πλατφορμών, η εκπαίδευση και η υποστήριξη εξεύρεσης χρηματοδότησης.