Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ξεκίνησε την λειτουργία της και η τρίτη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (video)

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, μετά από έναν αγώνα 10 ετών.

Ξεκίνησε να λειτουργεί, στην Σκάλα του Δήμου Ευρώτα, η τελευταία -από τις συνολικά τρεις προβλεπόμενες στην σχετική ΣΔΙΤ- μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία θα εξυπηρετεί το σύνολο των δήμων της Λακωνίας.

Πλέον όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξυπηρετούνται και τα απορρίμματά τους διαχειρίζονται με τις πλέον σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογικές μεθόδους.

Σηματοδοτείται, επομένως, μια νέα εποχή για την Περιφέρειά μας, με επίκεντρο το καθαρό περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής τώρα είναι η αποκατάσταση των δεκάδων ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου αλλά και η ενίσχυση της ανακύκλωσης, ώστε να πετύχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα για το περιβάλλον και τον τόπο μας!