Περισσότεροι κατά 18.867 οι άνεργοι του Ιουλίου συγκριτικά με του Ιούνιου

Κατά 2,28% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2016 σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, για τον Ιούλιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήρθαν στους 846.000, περισσότεροι κατά 18.867, σε σχέση με τον Ιούνιο. 

Τα 440.584 άτομα (ποσοστό 52,08%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα περισσότερο ή ίσο με 12 μήνες και 405.416 (47,92%) είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα λιγότερο των 12 μηνών.

Συντριπτικά περισσότερες άνεργοι είναι οι γυναίκες σε ποσοστό 63,31%, έναντι 36,69% των ανδρών. Με βάση την ηλικία το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 με ποσοστό 52,14%, ενώ το 91,06% είναι ελληνικής καταγωγής και το 44,52% απόφοιτοι λυκείου.

Όσον αφορά το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Ιούλιο του 2016 αυτοί ανέρχονται σε 113.394 άτομα περισσότεροι κατά 25.058(+28,37%) σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο.