Πιέζονται τα προϊόντα της Ελλάδας από τη νέα συμφωνία ΕΕ – Αφρικής

Πιέζονται τα προϊόντα της Ελλάδας από τη νέα συμφωνία ΕΕ - Αφρικής

Ανακοινώθηκε, την προηγούμενη εβδομάδα, το νέο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΕ και των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής. Όπως δήλωσε η Ευρωπαία εκπρόσωπος σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, F. Mogherini, η ΕΕ θα υποστηρίξει επενδύσεις του ιδιωτικού αγροδιατροφικού τομέα στις χώρες αυτές. Επιπλέον, θα χρηματοδοτήσει δράσεις ενδυνάμωσης του συστήματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών, καθώς και δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Τα παραπάνω εντάσσονται στο πρόγραμμα συνεργασίας των δύο πλευρών, συνολικών δαπανών 4,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Το διμερές εμπόριο αποτελεί συχνά υπόβαθρο αυτών των συνεργασιών. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η υποσαχάρια ζώνη της Αφρικής αποτελεί τον ανερχόμενο παγκόσμιο παραγωγό πολλών προϊόντων. Για τους λόγους αυτούς, άλλωστε, προσελκύει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον είτε με την άμεση εξαγορά μεγάλων εκτάσεων γης, είτε με τη σύναψη συμφωνιών συμβολαιακής παραγωγής, μεταξύ αγροτών και ξένων επιχειρήσεων λιανικής.

Εκτός των βιομηχανικών προϊόντων, που εξάγει η ΕΕ στις χώρες αυτές, εξάγει επίσης και αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Όπως απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα, τα σπουδαιότερα από αυτά είναι το σιτάρι, οι παιδικές τροφές, το κρέας πουλερικών, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα ποτά, το γάλα σε σκόνη, τα έλαια εκτός ελαιολάδου, η βύνη (malt) κ.λπ., δηλαδή, κατά κανόνα, τυπικά εξαγώγιμα προϊόντα της Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Αντίθετα, οι εισαγωγές της ΕΕ από τις χώρες αυτές, εκτός βέβαια του κακάο και του καφέ, αφορούν κατά σειρά βαρύτητας, φρούτα, ξηρούς καρπούς, ακατέργαστο καπνό, άνθη και φυτά, εσπεριδοειδή, προϊόντα ζαχαροκάλαμου, κηπευτικά, κρασί και ξίδι.

Είναι αυτά τα δεδομένα, για τα οποία οι αγρότες της Νότιας Ευρώπης συχνά διατυπώνουν την άποψη ότι πολλές διμερείς συμφωνίες της ΕΕ αποδυναμώνουν τη θέση των προϊόντων κάποιων ευρωπαϊκών χωρών για να ανοίξουν δρόμους για τα προϊόντα κάποιων άλλων.

Τα δέκα σπουδαιότερα προϊόντα διμερούς εμπορίου της ΕΕ και των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής το 2016

Εξαγωγές ΕΕ (εκατ. ευρώ)

Εισαγωγές ΕΕ (εκατ. ευρώ)

Σιτάρι

1.100

Κακάο

5.696

Παιδικές τροφές

777

Φρούτα, καρποί, αρωματικά, μπαχαρικά

1.254

Κρέας πουλερικών

510

Καφές

1.161

Λοιπά επεξεργασμένα

474

Λοιπά φρούτα νωπά

1.015

Αλκοολούχα ποτά

437

Ακατέργαστος καπνός

706

Γάλα σκόνη

422

Δρεπτά άνθη και φυτά

673

Έλαια, εκτός ελαιολάδου

391

Εσπεριδοειδή

631

Κρασί, ξίδι

304

Ζάχαρη ζαχαροκάλαμου

476

Βύνη

287

Κηπευτικά

379

Διάφορα κηπευτικά

256

Κρασί, ξίδι

373

Γενικό σύνολο των εξαγώγιμων προϊόντων αγροδιατροφής

8.500

Γενικό σύνολο εισαγωγών προϊόντων αγροδιατροφής

13.900