Πιο προσωποποιημένες οι ιδιωτικές υπηρεσίες συμβουλών

Διαπανεπιστημιακή μελέτη αποτυπώνει μια ενδιαφέρουσα διάσταση μεταξύ των κρατικών και των ιδιωτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής. Το επίπεδο προσωποποίησης, δηλαδή εξειδίκευσης της γεωργικής συμβουλής προς την κάθε ξεχωριστή περίπτωση αγρότη/γεωργικής εκμετάλλευσης διαφέρει, σύμφωνα με τους ερευνητές. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κρατικές υπηρεσίες και οι ιδιωτικές υπηρεσίες έχουν διαφορετικούς στόχους.

Στην πρώτη περίπτωση, επιδίωξη των συμβούλων είναι να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός αγροτών. Αναλυτικότερα, για κάθε δημόσιο πάροχο γεωργικών συμβουλών αντιστοιχούν 100 αγρότες. Στην περίπτωση, αντίθετα, των ιδιωτικών εταιρειών συμβουλευτικής, ο αριθμός των αγροτών που αντιστοιχούν σε κάθε σύμβουλο είναι σαφώς μικρότερος, καθώς η συμβουλή εξειδικεύεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εκμετάλλευσης.

Σε αρκετές χώρες (Ιταλία, Λετονία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι οποίες εξετάστηκαν ως προς τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρουν, διαπιστώθηκε ότι στους παρόχους συμβουλών του ιδιωτικού τομέα αντιστοιχούσαν λιγότεροι από 50 αγρότες.

Στις χώρες όπου υπηρεσίες συμβουλών παρείχαν αγροτικοί συνεταιρισμοί ή επιμελητήρια, ο αντίστοιχος αριθμός κυμαινόταν μεταξύ 50 και 80 αγροτών ανά σύμβουλο (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο). «Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δημόσιος τομέας πιθανώς να έχει χάσει ή να διαθέτει ιδιαίτερα περιορισμένη ικανότητα να προσφέρει συμβουλές “ένας προς έναν” στον αγρότη».