Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Ποιες περιφέρειες αφορά

Οι 13 Περιφέρειες και το ΥΠΑΑΤ πρέπει να ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2024 την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
19/06/2024
1' διάβασμα
sto-fek-i-kya-gia-ta-diacheiristika-schedia-voskisis-poies-perifereies-afora-324160

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περνά επίσημα η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που πρέπει να «τρέξουν» στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346/Β/12.6.2024.

Οι εν λόγω 4 περιφέρειες είναι αυτές που το προηγούμενο διάστημα δήλωσαν αδυναμία προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσουν από μόνες τους τους διαδικασίες εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

gaia-sense

Υπενθυμίζεται ότι οι 13 Περιφέρειες και το ΥΠΑΑΤ πρέπει να ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2024 την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, προκειμένου να μην καταβάλει η χώρα μας το βαρύτατο πρόστιμο των 450 εκατ. ευρώ που έχει επιβληθεί από την Ε.Ε. λόγω της πολυετούς απουσίας σχεδίων για τις βοσκήσιμες γαίες.

Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός

Έτσι, σύμφωνα με την ΚΥΑ για τη σύναψη συμβάσεων με τίτλο: «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» για τις προαναφερόμενες περιφέρειες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ΚΥΑ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης της ΚΥΑ