Πιθανή προσβολή πατατοφυτειών από περονόσπορο λόγω υγρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας

Για ενδεχόμενη προσβολή φθινοπωρινών πατατοφυτειών από την ασθένεια του περονόσπορου προειδοποιούνται οι περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης, μέσα από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

Ειδικότερα, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, συνδυαστικά με τη βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του παθογόνου και τις προσβολές από αυτό.

Τις τελευταίες μέρες, η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 24oC, βαθμοί κατάλληλοι για την ανάπτυξη περονόσπορου, ωστόσο η περαιτέρω πτώση της θα συμβάλει ιδιαίτερα στη ραγδαία εξάπλωση της ασθένειας και των προσβολών από το παθογόνο. Η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί από την ύπαρξη πλημμυρισμένων εδαφών που θα συνεισφέρουν στις επιδημικές συνθήκες.

Προτείνεται προστασία με επταήμερες επεμβάσεις σε φυτείες που βρίσκονται σε ευάλωτο στάδιο προσβολής, αλλά και να ληφθεί υπόψη η κάλυψη του νέου φυλλώματος. Η προστασία από τον περονόσπορο συνιστάται να είναι κυρίως προληπτική.

Αλτερνάρια στο Ιόνιο

Όπως αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο για την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας και γύρω από αυτήν, διαπιστώνονται τοπικές εξάρσεις αλτερνάριας. Πιο συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες καιρικές συνθήκες ευνοούν τις προσβολές από αυτή την ασθένεια σε όλες τις πεδινές περιοχές και ιδιαίτερα στο Ιόνιο.

Συνιστάται η συνέχιση των επεμβάσεων, με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα σκευάσματα, τα οποία συγκαταλέγονται στις λίστες που εκδόθηκαν στις 25/2/2022. Επίσης, ο τρόπος χρήσης τους θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου, αναφορικά με την επιλογή του φυτοπροστατευτικού, της δοσολογίας και του μεσοδιαστήματος εφαρμογής. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε ό,τι αφορά την αποφυγή ανάπτυξης της ανθεκτικότητας και την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή, των ωφέλιμων οργανισμών, αλλά και του περιβάλλοντος.