ΠΚΜ: Ξεκινά η αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών κατά της λύσσας

Το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας:

«Η 18η εμβολιαστική εκστρατεία της Άνοιξης 2024, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 26 Απριλίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων).

Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς απαλλαγμένου λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/620 της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2024 στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, στις 19 Μαΐου στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και στις 22 Μαΐου στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Σερρών και Πέλλας και θα διαρκέσει δύο μήνες, με πιθανότητα παράτασης. Η ενεργητική επιτήρηση πραγματοποιείται σε ολόκληρη την έκταση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και Πέλλας και σε μερική/ορισμένη έκταση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Ημαθίας (όπως αναφέρονται κατωτέρω) και στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 984/13212/13.05.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία 2024 ο ετήσιος στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας, ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι: Θεσσαλονίκη: 40, Ημαθία: 14, Κιλκίς: 99, Πέλλα: 84, Σέρρες: 118.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «Προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση) και για το έτος 2024 και μέχρι του αριθμού των προαναφερoμένων δειγμάτων. Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη λύσσα καθορίζονται στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2024».

Για την αποζημίωση κυνηγοί ή θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας», που επισυνάπτεται, με απαραίτητη τη συμπλήρωση «Τοποθεσία συλλογής δείγματος/Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής».

«Για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν όμως, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια θήρας σε ισχύ. Σχετικά με τον εμβολιασμό, τη σήμανση και τη μεταφορά σκύλων που συνοδεύουν κυνηγούς, ισχύουν τα οριζόμενα στον υπ’ αρ. 4830/2021 (ΦΕΚ 169Α’) Νόμο, τον υπ’ αρ. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’) Νόμο και την υπ’ αρ. 331/10301/25.01.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β’198/2013).

Ενημερωτικό Υλικό για τη λύσσα, αφίσες, video και φυλλάδια, αιτήσεις, έντυπα αποστολής δειγμάτων καθώς και ενημερωτικό video για τη διαδικασία συσκευασίας των νεκρών ζώων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://old.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=401, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa και: https://www.youtube.com/watch?v=84X2P8qbv_Q&t=221s

Περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ, ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ, ΑΝΘΗ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΕΡΓΗ, ΣΗΣΑΜΙΑ, ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ, ΑΓΓΙΣΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΝ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ, ΚΡΗΝΙΣ, ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΝ, ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ, ΘΟΛΟΣ, ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΨΥΧΙΚΟΝ, ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ, ΆΜΠΕΛΟΙ, ΜΕΣΟΚΩΜΗ, ΑΔΕΛΦΙΚΟΝ, ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΝ, ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ, ΤΟΥΜΠΑ, ΓΑΖΩΡΟΣ, ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ, ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ, ΧΡΥΣΟΝ, AΝΩ ΚΑΜΗΛΑ, ΣΦΕΛΙΝΟΣ, ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ, ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΝ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΝ, ΜΕΤΑΛΛΑ, ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΝ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑ, ΤΡΙΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΝ, ΑΓΡΙΑΝΗ, ΣΕΡΡΑΙ, ΣΚΟΠΙΑ, ΝΕΟΝ ΣΟΥΛΙΟΝ, ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ, ΛΕΥΚΩΝ, AΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΙΝΟΥΣΣΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ, ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ, ΚΑΤΩ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ, ΚΑΡΠΕΡΗ, ΕΛΑΙΩΝ, ΑΜΜΟΥΔΙΑ, ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΝ, ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΝ, ΒΑΛΤΕΡΟΝ, ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΟΡΕΙΝΗ, ΚΑΜΑΡΩΤΟΝ, ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΝ, ΚΟΙΜΗΣΙΣ, ΧΟΡΤΕΡΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΓΟΝΙΜΟΝ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, ΧΑΡΟΠΟΝ, ΒΥΡΩΝΕΙΑ, ΝΕΟΝ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΝ, ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΝ,ΆΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, AΓΚΙΣΤΡΟΝ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΒΑΡΙΚΟΝ, ΨΩΜΟΤΟΠΙΟΝ, ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΝ, ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΝ, ΚΡΙΝΟΣ, ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ, ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΥΚΕΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ, ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ, ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ,ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ, ΛΟΥΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ , AΝΩ ΣΥΜΒΟΛΗ, AΝΩ ΒΥΡΩΝΕΙΑ, ΣΙΜΩΝ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΙΚΟΝ, ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΝ, AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ, ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ, ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΟΜΑΛΟΝ, ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΝ, ΘΡΑΚΙΚΟΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΕΙΟΝ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ, ΚΕΡΚΙΝΗ, ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ, ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

Μ.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΧΩΡΟΥΔΑ, ΑΔΕΝΔΡΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ, ΜΙΚΡΟΝΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΓΕΦΥΡΑ, ΧΑΛΚΗΔΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ, ΛΗΤΗ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΕΛΕΟΥΣΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΝ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΔΡΥΜΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΜΕΣΑΙΟΝ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΑΣ, ΚΡΙΘΙΑ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ, ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ, ΚΑΡΤΕΡΑΙ, ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΞΥΛΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΧΑΝΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΔΟΡΚΑΣ, ΜΑΥΡΟΡΡΑΧΗ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΝ, ΚΥΔΩΝΕΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΕΞΑΜΙΛΙΟΝ, ΜΟΝΟΛΟΦΟΝ, ΠΕΤΡΩΤΟΝ, ΜΠΑΛΑΙΙΚΑ, ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΠΡΟΧΩΜΑ, ΛΟΥΔΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΦΥΤΕΙΑ, ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΧΑΡΙΕΣΣΑ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΑΝΤΑ, ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ, ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΝ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΕΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ