Πλατφόρμα «γνώσης» για την καλλιέργεια φρούτων

φρούτα στο χέρι
-Διαφήμιση-

ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ πληροφόρησης, ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, δημιούργησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUFRUIT του Horizon 2020, με σκοπό να παρέχει πληροφορίες για τις διαθέσιμες καινοτομίες, αλλά και την παραγωγικότητα στην καλλιέργεια των φρούτων.

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων ηλεκτρονικών εγγράφων που σχετίζονται με την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την αειφορία και την ποιότητα των φρούτων στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσεγγίζει τον τομέα των φρούτων μέσω κειμένων που σχετίζονται με την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα φρούτα, με τις διαφορετικές καινοτομίες και τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για τον συγκεκριμένο τομέα, με τη βιωσιμότητα και τις πρακτικές αύξησης της ποιότητας.

Τα κείμενα δημιουργήθηκαν μετά τη συνεργασία αγροτών και επιστημόνων, οι οποίοι, θέλοντας να διαδώσουν τη γνώση αυτή, δημιούργησαν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://kp.eufrin.eu/.