Πληρωμές: Κλείνει το σύστημα διορθώσεων για τον έλεγχο με τεχνικές παρακολούθησης – Τι πρόλαβε να λάβει υπόψη του ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την προκαταβολή

Σε ενημερωτικό σημείωμα για «την έγκαιρη ενημέρωση των γεωργών» προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με την επικείμενη καταβολή της προκαταβολής της ΕΑΕ 2022, προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δικαιούχοι δεν θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Στην προγραμματισμένη προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης θα συμπεριληφθούν τα αγροτεμάχια τα οποία κατά τον έλεγχο με τεχνικές παρακολούθησης και μετά από τις πιθανές διορθώσεις, έχουν προσδιοριστεί ως «πράσινα», δηλαδή επιβεβαιώνεται η δηλούμενη καλλιέργεια σε αυτά. Τα υπόλοιπα αγροτεμάχια, για τα οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση των απαιτούμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά καθεστώς ενίσχυσης, θα δεσμευτούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή, χωρίς να προκαλέσουν μειώσεις / κυρώσεις και θα υπάρξει εκ νέου έλεγχος και, αν καταστεί αναγκαίο, σχετική ειδοποίηση για πιθανές διορθώσεις.

Όσον αφορά στις διορθώσεις που πραγματοποιούνται, σας ενημερώνουμε ότι το Σύστημα θα κλείσει προσωρινά για διορθώσεις στις 08/10 λόγω της αναγκαιότητας διακοπής εισαγωγής νέων στοιχείων για τις προγραμματισμένες εργασίες της προκαταβολής. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες διορθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Για τα δεσμευμένα αγροτεμάχια θα εξακολουθούν να δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές, αν απαιτηθεί θα σταλούν εκ νέου ειδοποιήσεις και πιθανά θα ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία προκειμένου να εξαχθεί το ορθότερο για το συμφέρον του γεωργού πόρισμα. Όσες αλλαγές δεν ληφθούν υπόψιν κατά την προκαταβολή αλλά και όσες πραγματοποιηθούν εκ των υστέρων, θα ληφθούν υπόψη στην προγραμματισμένη εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης (Δεκέμβριος 2022)».

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ